Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Ingrid Rognsvåg

Sjukepleiar

Karin Utheim Gangdal

Sjukepleiar, avdelingsleiar helse

Liv Lindskog

Sjukepleiar, vikar

Raisa Mora Marino

Lege

Tora Lerfall Alvsåker

Kommuneoverlege