Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Asif Malik

Vikarlege

Person-ikon

Hanna Helena Moldekleiv

Spesialist i allmennmedisin, daglig leder og godkjent Petroleumslege

Spesialist i allmennmedisin

Godkjent Petroleumslege

Person-ikon

Helle Tveit Håland

Fastlege - Godkjent petroleumslege - For tiden i barselpermisjon

For tiden i permisjon

Person-ikon

Linda Rolandsen

Helsesekretær

Person-ikon

Linett Ritland

Legesekretær

Person-ikon

Mabroor Ahamad

Vikarlege

Person-ikon

Margaret Heggland

Sykepleier

Person-ikon

Synnøve Nag Soppeland

Sykepleier

Person-ikon

Tatyana Fossen

Fastlege - Fortiden i utdanningspermisjon

Person-ikon

Wenche Viste

Legesekretær

Person-ikon

Win Min Mo

Lege - Vikar

Fastlege fra 01.01.20