Senteret sitt bannerbilde

Kapp Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Kapp legesenter er ett 3-legesenter.

Dr Jan Cornelis Walig jobber mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandager er han på Kapp Bo- og Servicesenter fra kl 10:00 -12:00.

Dr Inese Riekstina jobber mandag, tirsdag, torsdag og fredag. På onsdager er hun på Skreia helsestasjon på formiddagen. I utgangspunktet er hun ikke på Kapp Legesenter etter lunsj.

Dr Ida Marie Ringerud jobber mandag, tirsdag etter lunsj, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager er hun på Fjellvoll Bo- og Servicesenter fram til 12:00. Dvs, hun har kun time på ettermiddagen på tirsdager.

Fra 1 mars 2014 begynte vi med time på dagen. Ta kontakt pr. telefon eller send SMS på 2097 før kl 10:00 og du vil få tildelt en time samme dag hvis legen din er tilstede den dagen. Vi gjør oppmerksom på at disse timene er på 15 min. De er ikke beregnet på saker som tar lang tid.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Augustt 2018

12. juni 2018

Dr Inese Riekstina skal ha 1 år med permisjon fra 1/8-18. Hun skal ta videreutdanning for å bli spesialist i allmennmedisin. Det vil bli satt inn en vikar fra høsten. Navn og dato kommer vi nærmere tilbake til.

Sommeren 2018

11. mai 2018

Fra 11/6 tom 12/8 er det ferie her. I denne perioden vil det være redusert bemanning her. Vi ønsker derfor at dere sjekker medisinene deres og avtaler angående videreføring av sykmeldinger med legen din før ferietiden starter. Vi tar i utgangspunktet ikke vanlige kontroller i denne perioden. Håper at dere har forståelse for dette.

Dr Inese Riekstina har ferie fra 11/6-18  - 1/7-18

Dr Jan Cornelis Walig har ferie fra 2/7-18 - 29/7 - 18

Dr Ida Marie Ringerud har ferie fra 16/7 - 12/8-18

Riktig god sommer til dere alle.

Time på dagen og blodprøver

5. april 2018

Vi gjør oppmerksom på at timene som du kan bestille på dagen er på 15 minutter. De timene er ikke beregnet på samtaler eller ting som du vet kan ta tid. Da må du bestille time på formiddagene.

Vi tar ikke blodprøver etter kl 14:00 pga at vi ikke rekker å få dem sendt til sykehuset.

 

Ferie sommeren 2018.

22. januar 2018

Dr Inese Riekstina har ferie fra den 11/6-18 tom 30/6-18.

Dr Jan Cornelis Walig har ferie fra den 2/7-18 tom 22/7-18.

Ida Marie Ringerud har ferie fra den 16/7-18 tom 12/8-18.

Kari Sollien sin fastlegeliste november 2017

26. oktober 2017

Fra 1 november 2017 begynner Ida Marie Ringerud på Kapp Legesenter. Hun har tatt over hjemmelen til Kari Sollien. Dere som står på Kari Sollien sin liste vil automatisk bli ført over til Ida Marie Ringerud. 

I utgangspunktet er Ida Marie Ringerud tilstede hver dag.

Velkommen til Ida Marie

OBS: Forandring på dagene til legene

22. august 2017

Dr Jan Cornelis Walig er tilstede disse dagene: Mandag etter lunsj, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Dr Inese Riekstina er tilstede disse dagene: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Dr Ida Marie er tilstede disse dagene: Mandag, tirsdag, onsdag etter lunsj, torsdag og fredag.

Hvis stengt legesenter

17. oktober 2013

Hvis det er stengt på Kapp legesenter så ta kontakt med Skreia legesenter tlf  61165180 eller Lena legesenter tlf 61141682 ved øyeblikkelig hjelp.  

ÅPNINGSTIDER PÅ KAPP LEGESENTER

5. september 2012

  

Mand  Kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08.30   Tlf stenger kl 15:00

Tirsd   kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08:30   Tlf stenger kl 15:00

Onsd   kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08.30   Tlf stenger kl 15:00

Torsd  kl. 09.00-15.00   Tlf .åpner kl. 09:00   Tlf stenger kl 15:00

Fred    kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08:30   Tlf stenger kl 15:00

 

Tlf. er aller dager stengt mellom kl 12.00 og 13.00, ved ø.hj. kan du da ringe 61169401

Time på dagen

5. september 2012

På Kapp Legesenter har vi time på dagen. Du må enten ringe eller sende SMS før kl 10:00 for at du kan få time på samme dag forutsett at legen din jobber dennne dagen. I utgangspunktet gjelder dette timene etter lunsj.

Ved noen tilfeller har legen dessverre ikke timer etter lunsj pga møter.

Ved øyeblikkelig hjelp vil du få time hos en annen lege.