Dr Inese Riekstina skal ha 1 år med permisjon fra 1/8-18. Hun skal ta videreutdanning for å bli spesialist i allmennmedisin.

Kristin Lyslo er nå på plass og skal være vikar for Inese Riekstina fram til neste sommer.