Dr Walig er ikke tilstede disse dagene: 23/12-19.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen forandringer.