Dr Walig er ikke tilstede før den 26/8-20. Det er for tiden ventetid på timer hos han.

Dr Egelund er vikar for Dr Ringerud fra den 17/8-20.

Dr Riekstina jobber som vanlig.

Dr Egelund og Dr Riekstina er vikarer på Dr Walig sin liste for øyeblikkelig hjelp til han er tilbake.