Fra 1 november 2017 begynner Ida Marie Ringerud på Kapp Legesenter. Hun har tatt over hjemmelen til Kari Sollien. Dere som står på Kari Sollien sin liste vil automatisk bli ført over til Ida Marie Ringerud. 

I utgangspunktet er Ida Marie Ringerud tilstede hver dag.

Velkommen til Ida Marie