Senteret sitt bannerbilde

Kirkebakken legesenter

 

Velkommen til våre hjemmesider

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Legene hos oss har kommunale oppgaver i tillegg til arbeidet på legesenteret. De er derfor ikke tilgjengelige på legesenteret hver dag.

Om din fastlege ikke er tilgjengelig og det er en tilstand som haster, vil du få time hos en av de andre legene på legesenteret.

 

Oversikt over legenes tilgjengelighet, sommer 2019:

Pga ulike kommunale oppgaver, vil legenes tilgjengeliget være redusert i sommerferiavviklingen. Det vil være lege tilgjengelig for ø-hjelpskonsultasjoner i vår åpningsstid.

 

Ferieavvikling

Anne Margrethe Sletten:

Ferie uke 29, 30, 31, 32

 

Martin Engeland:

Ferie uke 28, 29, 30, 31

 

Bård Sættem:

Ferie uke 25, 26, 27

 

Timebestilling

Tilstander som haster, vil bli prioritert når vi fordeler timer. Når det gjelder rutinekontroller og henvendelser med lavere hastegrad, kan vi tilby time i  løpet av en uke.

 

Timebestilling via SMS:

Send til tlf.nummer 2097. Start meldingen med KIRKEBAKKEN + fødselsdato, navn og stikkord om hva timen gjelder. Unngå sensitiv informasjon.

Eks: KIRKEBAKKEN Kari Normann, 01.01.11 Trenger time pga vond hals.

 

 

Telefontid

08:30 - 11:00 (09:00-11:00 Onsdag)

13:00 - 14:30

 

Ved alvorlig skade eller behov for øyeblikkelig hjelp:

Ring Legevakt 116117 

Ved livstruende sykdom eller skade: Ring 113

 

Ny pasient hos oss?

Vi anbefaler at du ber din forrige fastlege om å oversende journalen til oss.

Les mer om dette på Helsenorge.no.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Legetimer i jul og romjul

12. desember 2018

Vi oppfordrer til at pasienter som har behov for fornying av resepter, sykmeldinger og attester tar kontakt i god tid før jul.

Legesenteret vil kun være tilgjenglig for øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner i romjula.

Åpningstid

24.12: 08:30-12:00

27.12: 08:30-15:00

28.12: 08:30-15:00

31.12: 08:30-12:00

 

Influensavaksine

24. oktober 2018

Influensavaksinen har kommet. For å unngå unødvendig ventetid, ber vi om at det tas kontakt for å avtale time for vaksinering. Pris 250,-.

Ny legevikar for Signe Hjort fra 1 Juni -18

26. april 2018

Dr Bård Sættem er vikar for Signe Hjorth fra 1 juni -18 til 1.sept -19.

Vi ønsker Bård velkommen til oss, allerede i Mai vil han være tilgjengelig noen dager utover måneden. 

Digital sykmelding

5. mars 2018

Arbeidstakere i hele landet kan nå sende hele sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren.

Dette betyr at de fleste ikke trenger utskrift av sykmeldingen, men kan logge inn på NAV for å videresende sykmeldingen til arbeidsgiver.

De som fortsatt trenger utskrift:

  1. Hvis du ikke har en arbeidsgiver, må du inntil videre sende inn søknaden om sykepenger (del D) på papir.
  2. Gjelder sykmeldingen behandlingsdager eller reisetilskudd, må du fortsatt få den på papir.
  3. Du må også ha sykmeldingen på papir hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse (kode 6).

 

Du kan lese mer om dette på NAV sine nettsider.