Priser


Konsultasjon: 1250 kr

Kontroll innen 4 mnd., kort (< 20 min.): 750 kr

Kirurgisk fjerning av føflekk, hudkreft: 1150-2000 kr 

Materiell ved operasjon: 150-300 kr

Prøvetaking ( bakterie-, sopp-): 100 kr

Attester: 200-500 kr

Botox, mot uønsket svetting i armhuler og evt. rynkebehandling :Pris etter avtale