225 pasienter flyttes fra Thomas Bakkeid sin pasientliste og over til Eirin Holte sin liste ved tilfeldig uttrekk. Vi beklager at det må gjøres på denne måten, men er et nødvendig grep for å sikre at listeinnbyggerne får et forsvarlig fastlegetilbud i en tid som krever store ressurser fra kommuneoverlege/smittevernlege. Vi vil tilsette en ny lege på Holte sin liste fra nyttår, men har avtale med vikar som ivaretar den inntil videre. Holte fortsetter som tilsynslege.