06.03.17 starter Dina-Irene Bakkehaug som ny fastlege i kommunen. Inntil da vil vakant liste ivaretas av vikarlege.