Thomas Bakkeid har permisjon fra sin stilling som fastlege til 01.08.18. Maren Ferjani er vikar i hans sted.