Aktuelt


Pasientinformasjon blodprøvetaking uten legetime.

30. april 2018 kl. 12:59

Vi gir våre pasienter service med å få tatt sine blodprøver rekvirert av andre leger fra sykehus, private helseinstitusjoner og avtalespesialister.

Staten har nå fjernet en takst for oppmøte (1 ad) for slike prøver.

Vi er nødt til å endre praksis for vår laboratoriedrift grunnet dette.

Her er alternativene for deg:

  1. Blodprøvene kan tas ved UNNs blodprøvestasjon/prøvemottak. Dette er som før uten egenandel.
  2. Hvis du likevel ønsker å få tatt blodprøvene hos oss må du ha en kort konsultasjon med vanlig konsultasjonstakst hos fastlegen din. Vi vil da avklare din medisinske situasjon, grunnlaget for prøvetakingen og ansvaret for oppfølgingen.

Med stor beklagelse da dette er en uønsket utvikling fra vår side.

Langnes Legesenter

Samtykkeerklæring

8. juni 2017 kl. 08:22

Samtykkeerklæringen finner du under "dokumenter" i menyen, eller her.

Den må fylles ut og sendes/medbringes om du skal bytte fastlege til et annet legesenter. Dette skjer ikke automatisk.

Telefontreffetid

5. mai 2017 kl. 15:24

Glenn Ole Severinsen

Tirsdag og fredag 1230-1300

Ring 77679880 og tast 2

 

Stian Martinussen

FERIE: 16.07.18  - 13.08.18


Tirsdag og torsdag 1230-1300

Ring 77679880 og tast 4

 

 

Drop in

23. desember 2016 kl. 11:11

Mandag - Torsdag kl 08.15

Fradag kl 09.00

Timene er ment for raske og enkle problemstillinger som ikke kan vente.

Eksempler:

Urinveisinfeksjon
Øyebetennelse og akutte luftveisinfeksjoner
Enkle attester som f.eks. bekreftelse på sykdom til skole