Jevnaker Legegruppe DA skal i uke 6 konvertere til et nytt journalsystem. I den forbindelsen har vi stengt mandag 06.02.2023 og bare begrenset åpningstid tirsdag den 07.02.2023. Ekspedisjonen er steng begge dagene.

Det gjelder både for legetimer og åpningstid for telefonen.