Senteret sitt bannerbilde

Informasjon

Betaling

Lena legesenter følger sentralt inngåtte avtaler vedr. egenbetalinger og evt. tilegg, se eget oppslag på legesenteret.

 Pasienten oppfordres til å betale med kort, da utsending av bankgiro medfører et gebyrtillegg.

For at sekretærene skal kunne jobbe mer pasientrettet har legesenteret innført betalingsautomat.

 

Reisevaksiner

Reisevaksinering er på Lena helsestasjon. Der får du både veiledning og vaksiner.

Tel: 61141646