Senteret sitt bannerbilde

Lilleeng LegesenterAktuelt

HØSTFERIE 2019

12. august 2019

Følgende leger ved Lilleeng Legesenter tar høstferie:

Fom 30. september tom 4. oktober

Kristoffer Bordado Simensen 

 

Time hos avtalespesialist barnelege Tove Nilsen

19. juni 2019

Pasienter må ha henvisning fra egen fastlege for å få time hos vår barnelege ved Lilleeng Legesenter. Ved mottak av henvisning fra fastlege blir man innkalt til time per post .

LURER DU PÅ NÅR DU HAR NESTE TIME HOS LEGEN ?

11. januar 2019

PASIENTER HAR IKKE MULIGHET TIL Å KUNNE SE NÅR DE HAR NESTE TIME HOS SIN FASTLEGE ELLER BARNELEGE VIA VÅR HJEMMESIDE.

MAN MÅ RINGE OSS ELLER SENDE SMS-FORESPØRSEL OM DETTE. 

FOR AVBESTILLING SEND OSS SMS INNEN 24 TIMER FØR DIN LEGETIME ER SATT OPP. 

 

 

Permisjon lege Birgitte Rønning.

17. desember 2018

Vår lege Birgitte Røning går ut i fødselspermisjon fom fredag 21. desember 2018.

Hennes vikar vil være Badraqa (kvinnelig lege) frem tom 12. juli. I sommerferieperioden vil det kun være akutt timer hos annen lege ved Lilleeng Legesenter.

Uke 32: 5. til 8. august vil dr Badboni Al-safadi (mannlig lege) være vikar for dr Rønning.  

Dr Rønning vil være tilbake fom uke 36. 

Uke 33-35 : Andre leger ved lilleeng Legesenter  

Vikar for Dr. Simensen

31. august 2018

I anledning ett års obligatorisk spesialisering vil Kristoffer B. Simensen ha vikar frem til fredag 6. september 2019.

Vikarlege er Ellen I. Mamen.

SOMMERFERIE LILLEENG 2019

24. mai 2018

Lilleeng Legesenter A og B (dr Geir Kristensen) holder åpent hele sommeren, fastlegene vikarierer for hverandre for akutt timer. Ingen ordinære kontrolltimer settes opp, kun akutt timer. Laboratoriet har lavdrift. 

dr Geir Kristensen være stasjonert ved Lilleeng Legesenter Inngang A fom 22.juli tom 2.august. Samme telefonnummer : 69204600.

Ferieoversikt:

Barnelege Tove Nilsen, uke : 27,28,29,30

Dr Hans Bergstrøm, uke: 26-27-28-29

Dr Ellen Mamen (fastlegevikar til dr Simensen)- tilstede hele sommeren

Dr Badraqa Farhan (vikar for dr Rønning), uke:30-31-32

Telefontid sommer: uke 27 tom uke: 33. 09.00-11.00.

Vi stenger kl 15.00 fom uke 26 tom uke 32. 

Benytt gjerne vår SMS-tjeneste, gjelder ikke akutt timer. Bestill gjerne ordinær legetime via vår hjemmeside. 

Normal drift vil være fra uke 34, mandag 19. august. 

 

 

Førerkortattest

22. august 2017

Etter nye forskrifter må pasienter fylle ut et skjema før sin legetime. Har du fått time til førerkortattest så henvend deg i respesjonen i god tid før din legetime for å fylle ut skjema til din fastlege. 

Dr Geir Kristensen

3. august 2017

Flytter inn i nye lokaler ved Lilleeng Helsepark den 14. august. Lilleeng Legesenter inngang B (står dr Kristensen på døra). Det er eget laboratoriet på legekontoret. Kontoret er stengt på fredager som før.

 

 Telefonnummer: 69204600

TIMEBESTILLING HOS FLYLEGE

21. juni 2017

TIMEAVTALE MÅ GJØRES PER TELEON 92899567

viktig informasjon om bestilling av timer på våre nettsider

20. juni 2017

Pasienter kan kun bestille timer hos fastlegen de er registrert hos.

Nye pasienter bør ha dobbeltime og journal fra tidligere fastlege mottatt hos din nye fastlege. Pasienten selv må sørge for dette. 

Les flere nyheter