Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Lørenskog legesenter

Lørenskog Legesenter består av 5 fastleger som driver allmennmedisinsk arbeid. Vi er opptatt av å gi deg et godt tilbud. Du er velkommen til å bytte fastlege til vårt legesenter ved å følge lenken til "Min fastlege" et annet sted på våre nettsider.

På disse sidene finner du en del informasjon om vårt legesenter. I tillegg vil vi legge ut nyheter og annen oppdatert informasjon som er nyttig for deg som pasient hos oss. Dersom du har spørsmål til oss utover opplysningene på hjemmesidene kan du kontakte oss på telefon. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Telefonkontakt;

Ring fastlegen i åpningstiden: 67911590

Legevakt: 116 117 (når fastlegen ikke er tilgjengelig og du har behov for legehjelp)

Ring 113 ved øyeblikkelig hjelp og livstruende sykdom

 

HAR DU KUN SPØRSMÅL OM CORONA - RING CORONATELEFONEN I DIN KOMMUNE - se info lengre nede.

Coronatelefonen tar stilling til test/ikke test og organiserer selve prøvetakingen.

 

VI HAR TIMEBESTILLING FOR BLODPRØVER, INJEKSJONER OG VAKSINER. RING OSS FOR Å AVTALE TID!

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

VI HOLDER STENGT TIRSDAG 27/10.20

22. oktober 2020

VI HOLDER STENGT TIRSDAG 27/10.20 pga. kurs/konvertering til nytt journalsystem.

Ved akutt hjelp - ring 113

Ved behov for legehjelp som ikke kan vente - kontakt legevakt.

Fjellhamar legesenter (tlf. 67927333) kan kontaktes KUN hvis det gjelder problemstillinger som ikke kan vente, eller tas på ev. legevakt.

Vi åpner igjen til normal tid med noe redusert kapasitet onsdag 28/10.20.

 

I løpet av høsten 2020 vil vi benytte oss av HelseNorge. Vi anbefaler alle våre pasienter å laste inn denne appen.

 

 

 

INFLUENSAVAKSINE FOR 2020/2021 ER KOMMET

8. oktober 2020

PÅ GRUNN AV KORONAEPEDEMIEN HAR VI TIMEBESTILLING FOR VAKSINERING. DET VIL IKKE VÆRE MULIG MED DROP-IN!

Har du legetime vil vaksine settes i forbindelse med dette.

Det er kun risikogruppene som kan få vaksine i første omgang (frem til 1/12.20). Vaksinen koster kr. 50,-. Beløpet er å betrakte som en egenandel slik at de som har frikort betaler ingenting. 

Risikogruppene som anbefales vaksine er;

* Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65 år

* Barn og voksne med diabetes type 1 og 2

* Kronisk lungesykdom, hjerte/kar, leversvikt, eller nyresvikt

* Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade

* Nedsatt immunforsvar

* Svært alvorlig fedme (KMI >40)

* Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko

 

ANDRE MÅLGRUPPER SOM ANBEFALES VAKSINE ER:

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kostnader ved vaksinering av helsepersonell og svinerøktere skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver. Kostnader til vaksine og vaksinering av personer som bor sammen med immunsupprimerte må dekkes av den enkelt. PRIS KR. 200,-.

Send oss gjerne en sms for timebestilling, eller ring oss mellom 0930-11, eller 1300-14 for å bestille tid. 

Vi får nytt journalsystem - VIKTIG MELDING

16. september 2020

Vi skal få nytt journalsystem i uke 44.

Vi kommer til å gå vekk fra HelseRespons (sms tjeneste) og over til HelseNorge. Vi anbefaler alle våre pasienter å laste inn HelseNorge App slik at dere får fullt utbytte av våre tjenester som kommer ila. høsten 2020.

 

Mer info kommer.

Viktig melding - Bård W. Haavardsholm slutter hos oss

17. august 2020

"Jeg avslutter min virksomhet ved Lørenskog Legesenter 28.8.20 for å gå over i annen stilling.

Pasienter som har hatt meg som fastlege overføres til dr. Bojan Popovic fra 01.09.20.

Jeg ønsker å takke alle for en fin tid ved Lørenskog Legesenter og ønsker alle alt godt for fremtiden."

Vennlig hilsen

Bård W. Haavardsholm

Irina Kovaleva er i permisjon - ny vikarlege fra 1/9.20

10. juni 2020

Irina er i permisjon.

Lege Sara R. Nasreen er vikar for Irina fra 1/9.20 ut august 2021.

Vedr. testing for igG/antistoff for Korona

15. mai 2020

Vi får flere spørsmål fra pasienter som ønsker å sjekke om man har hatt Korona (Covid 19). Dette er en test som vi ikke anbefaler å utføre enda grunnet for lite kunnskap om viruset pr.dd. Vi følger anbefalinger som er gitt fra kommunen og Folkehelseinstituttet.

Ring oss - eller send sms (se våre hjemmesider for info) så bestemmer vi hvilken type konsultasjon som passer for deg

20. april 2020

Grunnet pågående situasjon med utbrudd av koronavirus må legekontoret ta spesielle forhåndsregler for å unngå at smitte spres på legekontoret, samt å sikre beredskap og nødvendig drift. Dette betyr at tiltak må gjøres for å forebygge at leger og hjelpepersonell skal bli smittet, eller satt i to ukers karantene som følge av kontakt med mistenkt smittet pasient.

 

Vi vil derfor at du kontakter oss pr. telefon, eller sms slik at vi kan vurdere hvilken type konsultasjon som passer best for deg (telefon-/video-konsultasjon, eller ev. oppmøte).

Legene vil i en periode dels ha dager på kontoret med enkelte konsultasjoner med pasienter tilstede, dels ha hjemmekontor hvor kontakten med pasientene foregår via telefon- og video konsultasjon.

For å tilstrebe at det er få pasienter på kontoret samtidig har vi timebestilling for blodprøvetaking og setting av injeksjoner/vaksiner osv. Ring oss for å avtale tid.

Har du forkjølelsessymptomer - skal du IKKE komme ned til legekontoret!!

 

Coronasjekk

18. mars 2020

https://koronasjekk.no/check

Her får du svar på flere spørsmål rundt Corona.

Videokonsultasjon

17. mars 2020

Vi har nå startet med videokonsultasjon, dette er for å hindre smitte og for å være så godt tilstede for dere som mulig. For å kunne ha en videokonsultasjon trenger du ikke annet enn en mobiltelefon med kamera og internett, eller egen PC.

Myndighetene anbefaler oss at vi har minst mulig pasientkontakt. Vi vil at alle pasienter skal kontakte oss pr. telefon for å avklare problemstilling og videre hvordan konsultasjon skal foregå.

VIKTIG: pasienter med forkjølelsessymptomer skal IKKE oppsøke legesenteret!

Har du KUN spørsmål vedr. Corona? Ring Coronatelefonen

12. mars 2020

Vennligst ikke ring oss for generelle spørsmål rundt Corona - Vi risikerer at alvorlig syke ikke kommer igjennom til oss.

Lillestrøm kommune og Lørenskog kommune har opprettet egne telefonlinjer for spørsmål relatert til Coronaviruset.

Lillestrøm  66932040 (åpen 09.00-15.00 hverdager.)

Lørenskog 67495027 (åpen 08.30 - 15.00 hverdager og 10.00 - 14.00 helg/røde dager)

Telefonen er bemannet av helsepersonell. Det tas her stilling til ev. behov for testing/ikke testing og selve organiseringen av dette. 

Oslo kommune har eget telefonnummer; 21802182

 

Les flere nyheter