Bergen Kommune  har overtatt all vaksinering mot Covid- 19 . De som skal ha en 3. dose skal få bekreftelse om dette av spesilaisthelsetjenesten. Vaksinen settes i kommunal regi.