Senteret sitt bannerbilde

Mathesongården Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Vi er i alt 7 fastleger: Olav Aas, Kirsti Torevik Paasche, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset og Eli Valør.

Steinar Westin har fastlegepraksis ved legesenteret 1 dag/uke (onsdag)

Fra 1/9-17 overtar Olav Aas stillingen til Peter Jost som fastlege ved Mathesongården legesenter.

Michel Grøntvedt Van Schaardenburgh er vikarlege for Mona Størseth i perioden 1/6-31/12-17. Michel jobber på helsestasjon hver mandag. Mona Størseth er tilbake i stillingen 01.01.18.

6. års medisinstudenter

Hver høst fra september måned underviser vi 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis.

Du kan oppleve å få tilbud om time hos turnuslege eller student under veiledning av lege ved bestilling av time hos oss.

Kontakt:

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker, men vi oppfordrer til bruk av sms fremfor telefon til bestilling av timer og fornyelse av resepter.  Vennligst skriv kort på sms hva problemstillingen dreier seg om. Vennligst kun en problemstilling pr. legekonsultasjon.Aktuelt

Ved bestilling av legetime på nett/sms

29. august 2017

Ved bestilling av legetime på nett/sms ber vi om at du skriver noen få stikkord om hvilken problemstilling du ønsker samtale om og vurdering av hos legen. Det vil bidra til å kunne gi deg best mulig hjelp innen rammene for en legekonsultasjon på 15 minutter.  

Influensavaksine 2017/18 har nå kommet

4. oktober 2016

Influensa vaksinen for høst/vinter 2017/18 er nå tilgjengelig hos oss.

Er du i risikogruppe og skal ha vaksine, kan du henvende deg i åpningstiden uten legetime. når vaksinene har ankommet. Trekk kølapp. Er du i tvil om du bør ha influensavaksine? Bestill legetime til din fastlege for en vurdering.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: 

Alle fra fylte 65 år

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege.
 

 

Gravid? Første svangerskapskontroll

28. mai 2015

Første svangerskapskontroll kan bestilles til din fastlege når du er beregnet gravid i uke 12-13. Blodpøver for blodtype og antistoffkontroll kan ikke tas før tidligst uke 12.

Ved særlige bekymringer eller spørsmål omkring svangerskap i øvrig, er du velkommen på legetime før uke 12.

Fastsatte svangerskapskontroller ihht. retningslinjer for svangerskapsomsorgen er uke 12, 18 (ultralyd), 24, 28, 32, 36, 38, 40 og 41.

Stengt for lunsj

26. februar 2015

Legesenteret har lunsj mellom klokken 11.30-12.15. Laboratoriet og ekspedisjonen er i dette tidsrummet stengt.

Åpningstider telefon

26. februar 2015

Telefonen er åpen for kontakt med oss

kl. 08.15-11.30

kl. 12.30-14.30

Du kan hele døgnet bestille time og sende forespørsel om fornyelse av resept på faste medisiner (ikke A- eller B preparater) pr.sms.

Laboratoriet/legekonsultasjoner åpner/starter kl. 09.00 hver siste tirsdag i måneden

26. februar 2015

Møte på legesenteret kl. 08.00-09.00 hver siste tirsdag i måneden:

Siste tirsdag i måneden åpner dørene ved legesenteret kl.08 som normalt og vi er tilgjengelige på telefon/sms som normalt.

Laboratoriet åpner klokken 09.00, istedenfor klokken 08.15 og første legekonsultasjon er klokken 09.00, istedenfor klokken 08.30.

Tid til rådighet ved legekonsultasjon

18. mars 2014

Tid til rådighet ved legekonsultasjon er 15 minutter. Det anbefales å ta opp EN problemstilling per konsultasjon. Ved mer enn en problemstilling, som krever tid ut over de avsatte 15 minutter, må ny time bestilles. Vi vil tilstrebe at du får legetime samme dag som du ringer oss, dersom du ønsker det. 

 

 

Laboratoriet/blodprøvetakning

30. januar 2014

Vårt laboratorie har åpent mandag - torsdag: 

kl. 08.15 - 11.15

kl. 12.30 - 14.30

Fredag:

kl. 08.15 - 11.00 for prøver som skal sendes til St Olav eller annet eksternt laboratorie for analyse.

Mellom kl. 12.15 - 14.30, på fredager, tas kun prøver som kan analyseres lokalt hos oss, f.eks. CRP, urinstix, blodprosent og blodsukker.

Husk å trekke kølapp for blodprøvetaking.

Bussforbindelser til oss

30. januar 2014

Busser som stopper i Olav Tryggvasonsgate:

Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 36, 46, 54 og 55.

Urinprøver

30. januar 2014

Urinprøver skal leveres på sterile glass som fås kjøpt hos oss eller på apoteket. Husk å markere prøven med navn og fødselsdato.

Ved spørsmål om mulig urinveisinfeksjon og ved svangerskapskontroller skal urinprøven være morgenurin og midtstråle.

Ved spørsmål om klamydiainfeksjon skal urinprøven være fra første urinstråle.