Senteret sitt bannerbilde

Mathesongården Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt med mulighet for bestilling via SMS på disse sidene. Kostnaden ved bruk av sms tjenesten går til leverandør av tjenesten, ikke legesenteret eller ansatte. Dette er en tjeneste vi kjøper av en ekstern leverandør for å muligjøre rask timebestiling.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Vi er i alt 7 fastleger: Olav Aas, Morten Busch, Kirsti Torevik Paasche, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset og Eli Valør.

Fra 1/9-17 overtok Olav Aas stillingen til Peter Jost som fastlege ved Mathesongården legesenter.

Fra 1/6-18 overtok Morten Busch stillingen til Steinar Westin som fastlege ved Mathesongården legesenter. Han utvider praksisen til 4 dager per uke fra 1/9-18. 

6. års medisinstudenter

Hver høst fra september måned underviser vi 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis.

Dr. Aas og Dr. Størseth har bistilling som lektorer ved NTNU og veileder 1. års medisinstudenter.

Du kan oppleve å få tilbud om time hos legestudent under veiledning av lege ved bestilling av time hos oss.

Kontakt:

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon, men vi tilbyr også pasienter som ønsker det å benytte sms tjenesten levert av Helserespons, til bestilling av timer og fornyelse av resepter. 

Send sms etter kl 15 dagen før du ønsker time. Så behandler våre sekretærer din forespørsel neste morgen, og du vil få tilbud om time eller svar, per sms, dagen etter.

Vennligst skriv kort på sms hva problemstillingen dreier seg om. Vennligst kun en problemstilling pr. legekonsultasjon.

Noen legetimer er frigitt på nett, slik at du selv kan booke det tidspunktet som passer deg best. Husk hovedregelen med en hovedproblemstilling per konsultasjon.Aktuelt

Videokonsultasjon hos din fastlege

11. april 2019

Fra uke 15 prøver vi ut videokonsultasjoner. 

Videokonsultasjon egner seg for enkle problemstillinger som ikke krever fysisk undersøkelse av deg. Noen ganger vil det være nødvendig med en oppfølgningstime hos legen på legesenteret.

Videokonsultasjon utløser vanlig konsultasjonstakst, uten girogebyr.

Tilbudet om videokonsultasjon vil variere for legene.

Se https://mathesongardenlegesenter.confrere.com for mer informasjon og bestilling.

Vedr. reseptfornyelser

29. mars 2019

Ved forespørsel fornyelse av resept på faste medisiner, som din lege er kjent med at du tar, kan resepter fornyes ved å sende en sms med forespørsel om e-resept til oss.

Resepter vil fornyes innen to virkedager etter forespørsel.

Ved spørsmål om A- og B- preparater må du på legetime for å få vurdert fornyelse av resept, med mindre annet er direkte og spesifikt avtalt med din fastlege.

Dersom du lurer på om resepten er sendt fra lege anbefaler vi at du logger inn på mineresepter.no og sjekker der. Vi har ikke kapasitet til å besvare telefoner og sms vedr. dette.

Vedr. timer hos Dr. Aas og Dr. Størseth

15. februar 2019

Dr. Aas og Dr. Størseth har bi-stilling som lektorer ved NTNU og underviser medisinstudenter.

Dr. Aas har som hovedregel undervisning hver tirsdag og onsdag etter kl. 12.

Dr. Størseth har som hovedregel undervisning hver onsdag og torsdag etter kl. 12

 

 

Blodprøver på fredager før kl 11.00

15. februar 2019

Vi sender blodprøver herfra til ekstern lab. for analyse før kl.11 på fredager. Blodprøver må derfor tas før den tid hver fredag. Trekk kølapp for blodprøve.

Informasjon om sms bestilling via Helserespons

28. mai 2018

Vi tilbyr våre pasienter å bestille på sms via en tjeneste som leveres av firmaet Helserespons. 

Sms tjenesten muliggjør systemet "time samme dag", slik at du som hovedregel kan få rask time hos oss allerede neste dag.

Ønsker du heller å bestille time per telefon, kan du gjøre det på vanlig vis, eller du kan møte på legesenteret for å avtale legetime hos en av våre sekretærer.

Ved bestilling av legetime på nett/sms

29. august 2017

Ved bestilling av legetime på nett/sms ber vi om at du skriver noen få stikkord om hvilken problemstilling du ønsker samtale om og vurdering av hos legen. Det vil bidra til å kunne gi deg best mulig hjelp innen rammene for en legekonsultasjon på 15 minutter.  

Fra 17/10-18 kan du få influensavaksinen for sesongen 2018/19, inntil lageret er tomt

4. oktober 2016

Fra 17/10-18 har vi influensa vaksinen for høst/vinter 2018/19. Vi setter vaksiner på våre pasienter, i risikogrupper, inntil lageret er tomt.

Er du i risikogruppe og skal ha vaksine, kan du henvende deg i åpningstiden uten legetime, når vaksinene har ankommet. Trekk kølapp.

Er du i tvil om du bør ha influensavaksine? Bestill legetime til din fastlege for en vurdering.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: 

Alle fra fylte 65 år

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege.
 

 

Gravid? Første svangerskapskontroll

28. mai 2015

Første svangerskapskontroll kan bestilles til din fastlege når du er beregnet gravid i uke 12-13. Blodpøver for blodtype og antistoffkontroll kan ikke tas før tidligst uke 12.

Ved særlige bekymringer eller spørsmål omkring svangerskap i øvrig, er du velkommen på legetime før uke 12.

Fastsatte svangerskapskontroller ihht. retningslinjer for svangerskapsomsorgen er uke 12, 18 (ultralyd), 24, 28, 32, 36, 38, 40 og 41.

Stengt for lunsj

26. februar 2015

Legesenteret har lunsj mellom klokken 11.30-12.15. Laboratoriet og ekspedisjonen er i dette tidsrummet stengt.

Åpningstider telefon

26. februar 2015

Telefonen er åpen for kontakt med oss

kl. 08.15-11.30

kl. 12.30-14.30

Du kan hele døgnet bestille time og sende forespørsel om fornyelse av resept på faste medisiner (ikke A- eller B preparater) pr.sms.

Les flere nyheter