Senteret sitt bannerbilde

Priser

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid                                                                       152,-
Tillegg hos spesialist                                                  49,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte                                                                65,-
Enkel pasientkontakt som fører til henvisning           59,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                                                        54,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning
og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin                                                                             54,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.                                                                         61,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.     91,-
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.     127 ,-
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.       171 ,-
Utskrift av journal                                                     85,-
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av  rekvisisjoner, henvisninger etc                                                        59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer                                                                         154,-
Fakturagebyr 58,-