Senteret sitt bannerbilde

Moholt legesenter

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS og reseptbestilling  her.

Vi gjør oppmerksom på at datasystemet automatisk sender svar til det mobilnummeret vi har registrert hos oss - også om du bestiller fra en annen telefon.

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Pneumokokkvaksine

21. oktober 2017

Pasienter over 65 år anbefales vaksine mot pneumokokker ( en bakterie som gir lungebetennelse) hvert 10.år. 

Vaksinen kan taes samtidig som influensavaksinen

INFLUENSAVAKSINE 2017

29. september 2017

 

Vi har nå startet vaksinering mot årets influensa virus.

Møt opp på legenkontoret og meld deg i ekspedisjonen.Husk at du må sitte på venterommet 20 minutter etter vaksineringen.

 

Risikogrupper som anbefales vaksinering:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
 •  diabetes mellitus, type 1 og 2
 •  kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 •  kronisk hjertekarsykdom
 •  kronisk leversvikt
 •  kronisk nyresvikt
 •  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 •  nedsatt immunforsvar
 •  og svært alvorlig fedme KMI over 40
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa    utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt   immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 Pris : Pasienter i risikogruppe :  kr 250 

 

Parkering

24. november 2016

Det er parkeringsplasser i parkeringskjeller nært Moholt legesenter. Det er 2 HC-plasser nært inngangen vår. Det er ellers ikke tillatt med overflateparkering på allmenningen. 

Attester til skole ved sykdom

9. september 2016

Ved behov for attest til skole pga sykdom må du bestille time.

Det må bestilles time fra første sykdomsdag.

EGENANDELER

28. desember 2012

Oppgjør baserer seg på kontant betaling eller bankkort. Giro kan ikke benyttes. Merk at gebyr for sending av henvisninger /rekvisisjoner samt utgifter til forbruksmateriell ikke dekkes av folketrygden. Dette må altså betales også av personer som ellers har full refusjon som frikort, gravide og barn m.m.

Vi har  betalingsautomat på venterommet, slik at en slipper å gå innom luken for å betale dersom en benytter bankkort.

Utestående fordringer blir innkrevd av MELIN COLLECTORS og alle spørsmål vedrørende faktura må rettes dit, telefon 

21 62 73 00 eller  post@melincollectors.no