Ansatte


Bilde av Bjarne Rosenblad

Bjarne Rosenblad

Kommuneoverlege og fastlege

Bjarne er kommuneoverlege og smittevernlege i Lund, i tillegg til å være fastlege. 

Bilde mangler

Camilla Øverland Skoland

Sykepleier

Camilla er utdannet sårsykepleier og har ansvar for reisevaksiner sammen med Hanna.

Bilde mangler

Grethe Melhus Rettedal

Diabetes sykepleier

Grethe er utdannet diabetessykepleier og har ansvar for å følge opp diabetespasienter med årlige diabeteskontroll

Bilde mangler

Hanna Leask

Sykepleier

Hanna har ansvar for reisevaksiner sammen med Camilla 

Bilde mangler

Ingvild Drivdal Eikeland

Sykepleier

Ingvild har ansvar for å følge opp kolspasientene til årlig årskontroll og for allergivaksinering.

Bilde mangler

LIS Lege

Turnuslege

Vi får ny LIS lege hvert halvår. 

Bilde mangler

Tove Birkeli Steinnes

Fastlege og sykehjemslege

Bilde mangler

Vidar Andersen

Fastlege og helsestasjonslege

Bilde mangler

Åshild Medby Bu

Helsesekretær