Lars F. Hedin er ansatt som kommuneoverlege og fastlege fra 1.4.2016. Han har overtatt fastlegehjemmelen til Bergljot Vinjar.