Aktuelt


Influensavaksine har kommet. 

4. november 2019 kl. 08:27

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 

- Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

- diabetes type 1 og 2

- kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Online Timebok

9. oktober 2019 kl. 20:14

Fra og med 01.01.2020 blir det mulig å bestille time online. Vi venter på noen siste programvare før vi prøver det ut. 

Navjeet Gill er borte uke 41-43 og Nidaros konferansen i uke 43

9. oktober 2019 kl. 20:06

Navjeet Gill er borte uke 41-43. Hun skal på et internasjonal konferanse i Melbourne, Australia.

Daniel Granstrøm er borte i uke 43 for å ferdigstille sin utdannelse som spesialist i allmennmedisin.

I uke 43 er det Nidaroskonferansen i Trondheim hvor de fleste fastleger i Norge samles. For å forbedre vår kunnskap og deres behandling er vi der også på noen dager. Vi er dermed få leger på jobb. Akutte tilfeller skal altid prioriteres, dermed kan ventetid forventes til lege og på laboratorium. Om din blodprøve eller konsultasjon kan vente anbefaler vi å komme i uke 42 eller 44. 

Flytting Resepsjon og Laboratorium

9. juli 2019 kl. 09:35

OBS: Vi har byttet resepsjon med laboratorium. For at vi skal kunne hjelpe deg enda bedre. 

Når du kommer for å ta blodprøver uten en lege konsultasjon ber vi deg å trekke kølapp til resepsjon. Da hentes frem blodprøver som er lagret som avtalt med lege etter det kan vi ta blodprøver. 

Om du kommer til planlagd spirometri, EKG eller audiometri blir du hentet av sekretær på venterommet.