Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Oppussing

7. april 2020 kl. 10:49

Vi pusser opp i Påskeuke. Ta kontakt per telefon eleke SMS. Onsdag er vI stengt. 

Corona-utbruddet VIKTIG

10. mars 2020 kl. 18:55

Smitten av coronautbruddet i Norge har nå gått i en ny fase, og det spres også i befolkningen som ikke har vært i smittefarlige områder i utlandet eller kjente smittede. 

 

Vi ønsker å minimere smittefaren blant våre pasienter og ansatte, og ønsker derfor endre litt praksis. Vi har mange pasienter som er i risikosonen for å bli alvorlig syke, og vi ønsker ingen smitte på vårt venteværelse, fellesareal eller kontorene. 

 

Ingen med luftveisinfeksjoner, forkjølelser, feber, sår hals eller tungpustet skal møte direkte opp på legesenteret. Ring eller send sms til våre sekretærer så vil din fastlege ta kontakt med deg per telefon for videre vurdering. Vi jobber for å få opp videokonsultasjoner som alternativ til telefon.

Fastlegedagen 2019

20. november 2019 kl. 11:03

Den 5. desember markerer vi på ny Fastlegedagen. Vi ønsker å vise at arbeidet fastlegene hver dag utgjør en forskjell for befolkningen. Pasientene våre trenger en fastlegeordning som fungerer. Derfor jobber Legeforeningen for å styrke ordningen.
Vi oppfordrer alle til å bære buttons og dele bilder i sosiale medier. Tagg gjerne med #fastlegedagen og #alletrengerfastlegen. Vi registrerer med glede at mange har hatt profilrammen aktivert siden i fjor, og vil igjen legge ut vår egen profilramme til bruk på Facebook.
Dersom du ønsker å bidra til ytterligere oppmerksomhet om Fastlegedagen lokalt, kan du gjerne se gjennom vedlagte informasjon om viktige budskap og tips til hvordan du kontakter pressen. Din lokale tillitsvalgte, styremedlemmene i allmennlegeforeningene eller samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen kan bistå ved behov. Følg også med på Fastlegen.no og foreningene på Facebook, Twitter og Instagram.
Vennlig hilsen
Marit Hermansen, president i Legeforeningen
Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Influensavaksine har kommet. 

4. november 2019 kl. 08:27

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 

- Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

- diabetes type 1 og 2

- kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Online Timebok

9. oktober 2019 kl. 20:14

Fra og med 01.01.2020 blir det mulig å bestille time online. Vi venter på noen siste programvare før vi prøver det ut. 

Flytting Resepsjon og Laboratorium

9. juli 2019 kl. 09:35

OBS: Vi har byttet resepsjon med laboratorium. For at vi skal kunne hjelpe deg enda bedre. 

Når du kommer for å ta blodprøver uten en lege konsultasjon ber vi deg å trekke kølapp til resepsjon. Da hentes frem blodprøver som er lagret som avtalt med lege etter det kan vi ta blodprøver. 

Om du kommer til planlagd spirometri, EKG eller audiometri blir du hentet av sekretær på venterommet. 

 

Åpningstider

Mandag og onsdag til fredag 08.30-12.00 og 13:00-15:00
Tirsdag 09.00-12:00 og 13:00-15:00

Hver tirsdag har vi møte fra 8:15 til 09:00 for å forbedre vår helsetjeneste.

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag 08.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag 09:00-11:30 og 13:00-14:30

Adresse

Nidaros legekontor
Fjordgata 1
7010 Trondheim
Krysset Fjordgata-Kjøpmannsgata.

2.etasje.
Vis kart

Kontakt oss

Nidaros legekontor
Fjordgata 1
7010 Trondheim

Telefon: 73525620
Faks: 73510110