Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prøvetakning

Åpningstider: 0830 - 1200 og 1300 - 1430.

Blodprøver som skal tas på fredager, må tas FØR kl 11


Det er viktig å merke seg at skal en ta fastende blodprøver bør en være fastende i minst 8 timer i forkant av prøvetakningen. Det vil si at vi ofte anbefaler våre pasienter til å være fastende fra kl 24.00 forutgående dag. En kan likvel pusse tennene/drikke vann da dette ikke vil innvirke på prøvene i nevneverdig grad.