For å lette tilgangen til våre leger og vårt legesenter, har vi gått over til å ha åpne timer hver dag fra kl 13.00. Dette er gjort for å øke vår tilgjengelighet, og for å unngå at våre pasienter må ta kontakt med legevakt.
Ved bestilling av hastetime, ta kontakt med vårt legesenter den samme dag pr. telefon/SMS eller ved fremmøte. Da får du time på dagen, såfremt vår kapasitet tillater det.
Det er imidlertid viktig å merke seg at slike timer kun skal benyttes for en kort problemstilling.