Dr Sven Midelfart har nå fått godkjenning som petroleumslege. Dette innebærer nå at han kan ta imot pasienter som ønsker ny offshore attest. Ta kontakt med sekretærer for timebestilling. (NB! Audiometi/ hørselsundersøkelse utføres ikke ved Nidelven legesenter og pasienter bees derfor oppsøke audiograf i forkant og deretter ta med kopi av denne ved fremstilling til attest.) En ser helst at kopi av eldre attester/godkjenninger også medbringes