Reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. For omfattende problemstillinger vil vi kunne be deg bestille time. 

 Du kan også ringe 52838680, eller møte opp om det passer deg bedre