Bestill time med SMS

Send til 2097:

NYSET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NYSET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nysethvegen Legekontor DA

Velkommen til vår nettside med informasjon og "gode råd".

Det kan tidvis være vanskelig å komme fram på telefonen, og i takt med den økende digitalisering i samfunnet forsøker også vi å gi våre pasienter tilgang til viktig informasjon via nettet. Foruten å kontakte oss på telefon kan du derfor bruke SMS, Helserespons-appen eller vår internett-side.

 

Både internettsiden, SMS  og APP-en kan brukes til timebestilling og reseptbestilling, til forespørsler om prøvesvar og ved tilbakemeldinger til legene.

internettsiden er det rask tilgang til både bestilling/avbestilling av legetime, fornying av resepter og andre henvendelser fra de blå feltene "Legetime", "Resept" og "Andre henvendelser" som du ser øverst på siden. Trykk på det feltet som passer og skriv inn nødvendig informasjon.

 

Henvendelsene gås gjennom flere ganger daglig, men det kan likevel gå litt tid før du får endelig svar idet legen kanskje ikke har praksisdag den dagen du sender meldingen.

Dersom du er i tvil om noe kan du eventuelt ringe ekspedisjonen.

Vi gjør oppmerksom på at disse mulighetene er forbeholdt våre listepasienter.


Informasjon om legenes kontordager finnes nederst på denne siden.

Informasjon om legenes telefonnumre og telefontider finnes under "Legenes telefontider ".

Vi minner om at kontoret har personalmøter tirsdager kl 08.00. - 09.15.

 

På nettsiden finnes også praktiske opplysninger om kontoret og annen informasjon, som:

- legenes sommerferieavvikling og fravær pga kurs,

- åpningstider i påska og i romjula,

- vaksinasjonsdager (influensa), og lignende.

- lenker til sider som kan være nyttige å ha lett/rask tilgang til (inkl. lenke til nettsiden der du får tilgang til dine elektroniske resepter). 

.

Aktuelt


Vanskelig legesituasjon ved Nysethvegen legekontor fra sommer-19

3. juli 2019

Etter at legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor var stabil i mange år (fra 2004 til  høsten-2015) har det de siste årene vært flere endringer.

Av de tidligere "faste" legene sluttet dr. Nyhus Øverlie 01.09.15. Hennes hjemmel ble overtatt av dr. Kolman 01.11.17.

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Etter at dr. Breisjølie sluttet har det ikke kommet ny fastlege i hans hjemmel, kun vikar som sluttet 01.07.19. Vestre Toten kommune ikke har klart skaffe vikar etter dette.

Det er derfor kun 2 leger ved Nysethvegen legekontor og situasjonen er vanskelig. Slik vil det i alle fall være frem til 01.09. har vi fått signaler om fra kommunen.

Dr. Kolman jobber hele sommeren og hun vil dekke behovet for øyeblikkelig hjelp, men over tid er det ikke mulig for henne å dekke 1000 - 2000 pasienter i tillegg til sin egen liste.

Det vil derfor i tiden som kommer dessverre bli lenger ventetid på time enn vanlig. Kontoret beklager dette. Vi har hatt flere møter med kommunen uten at det har ført til varige løsninger for pasientene.

Det er også usikkert hvordan situasjonen blir etter nyttår-20 idet dr. Jørgensen har sagt opp sin hjemmel pga høy alder, og fratrer som fastlege 01.02.2020.

Det registreres at sentrale politikere i Vestre Toten kommune ikke synes det er krise i fastlegedekningen i kommunen. Vi som står midt i det og ser pasientenes behov mener det er å unngå se virkeligheten slik den er.

Info om fakturaer fra dr. Karimian / MELIN COLLECTORS

3. juli 2019

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Karimians vikarpraksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian som IKKE ble betalt ved konsultasjonen (kontant hos legen eller i ekspedisjonen) gikk automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura.

Selv om du betalte i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen kan du derfor risikere å få faktura.
Og vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger.

Når det gjelder feilaktig utsendt regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. må Vestre Toten kommune ved helsesjefen kontaktes for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene dessverre ikke kan hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået. Helsesekretærene har heller ikke svar på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon.

.

Vikarlege etter dr. Breisjølie i perioden 01.03. - 30.06.19

7. mai 2019

Etter at dr. Breisjølie sluttet 01.03.19 har en vikar dekket dr. Breisjølies liste.

Etter at vikaren først påtok seg vikariat frem til 01.09.19 ga han etterhvert beskjed om at han kom til å slutte 01.07.

Vi opplever det problematisk at vikarer ikke holder det som var avtalt idet det medfører problemer både for den enkelte pasient og i forhold til oppgaver som må gjøres ved kontoret.

Etter 01.07. har vi ingen vikar for dr. Breisjølie og situasjonen for pasientene på hans liste er vanskelig.

 .

Dr. Breisjølie sluttet 01.03.2019 (ORIENTERING)

7. mai 2019

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Mange pasienter savner ham. Nysethvegen legekontor takker ham for innsatsen, først ved Raufoss legesenter og siden 2004 ved Nysethvegen legekontor. Det har foreløpig ikke vært mulig å få ny fastlege til å overta dr. Breisjølies hjemmel.

.

GULLRING FUNNET PÅ PARKERINGSPLASSEN

30. juli 2018

Sommer-18 ble det funnet en gullring på parkeringsplassen utenfor Nysethvegen legekontor.

Den som har mistet ringen bes kontakte ekspedisjonen med angivelse av hvilken tekst som er inngravert i ringen, eieren vil da få ringen tilbake.

Nov-17: Ny lege ved Nysethvegen legekontor

3. november 2017

01.11.17 begynte dr. Victoria Kolman ved Nysethvegen legekontor.

Hun er spesialist i allmennpraksis og har bred erfaring fra mange års praksis i primærhelsetjenesten.

Hun har praksisdager på mandager, tirsdager, onsdager og fredager.

.

Periodevise problemer med vårt sentralbord !

18. mai 2017

Vi erfarer dessverre at det tidvis er problemer med vårt sentralbord. Den som ringer har av og til fått beskjed om at kontoret er stengt eller opplevd at oppringningen brått blir avbrutt. Årsaken til dette er foreløpig ikke funnet, men vi jobber med å få på plass riktige svarbeskjeder, deriblant om riktige åpningstider og andre beskjeder. Vi forsøker også få orden på køsystemet på telefonen samt forsøker redusere ventetiden før telefonen besvares. Foreløpig kan du risikere at du ringer uten å få svar fordi 2 telefoner kommer inn samtidig uten at den ene får opptattsignal.

Skulle du derfor få beskjed om at kontoret ikke er åpent på en hverdag gjelder fortsatt:  Nysethvegen legekontor er nesten ALDRI stengt. (unntatt i helgene og på helgedager) !! Dersom det likevel skulle  skje vil vi opplyse om dette på denne nettsida og gi beskjed til det legekontoret som evnt. da hjelper oss med å ta imot øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

.

Regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS

23. september 2016

Enkelte av de som er knyttet til fastlegelistene til legene ved Nysethvegen legekontor får regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS.

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolmans praksis og til dr. Karimians praksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian og dr. Kolman som IKKE betales ved konsultasjonen (kontant eller med kort hos legen eller i ekspedisjonen) går automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura. Selv om du betaler i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen vil du derfor få faktura.

Vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger fra selskapet. Dersom dette gjelder dr. Kolman må du finne frem kvitteringen for betalt honorar og ta den med til ekspedisjonen. Helsesekretærene leverer så kvitteringen til dr.Kolman. Legen må deretter kontakte MELIN for å få rettet opp feilen.

Dersom du ikke får tilbakemelding fra dr. Kolman om at feilen er rettet må du dessverre ta direkte kontakt med legen for å få rettet dette.  Dessverre kan ikke helsesekretærene hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået.

Dersom det gjelder regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. kontakte Vestre Toten kommune for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene ikke har svarene på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon. De kan dessverre ikke hjelpe deg med dette !!!

.

Mai-16: Betalingsterminal for bankkort

11. mai 2016

Etter mange år der kontoret ikke hadde mulighet til å ta imot betaling med bankkort ble dette ordnet mai-16. Nå har alle legene og ekspedisjonen hver sin kort-terminal.

Systemet er dessverre kun tilpasset bankkort, det er derfor ikke mulig å betale med kredittkort.

.

Sept-15: Dr. Berit Nyhus Øverlie gikk av med pensjon 01.09.15

1. september 2015

Etter 38 år som lege i Vestre Toten gikk dr. Nyhus Øverlie av med pensjon 01.09.2015.

Kontoret takker henne for innsatsen gjennom disse årene og for at hun var drivkraften bak opprettelsen av Nysethvegen legekontor.

.

Nettstedet "Mine resepter"

4. mars 2013

Dette er en nettside du kan bruke til å kontrollere hvilke resepter som er lagt inn på deg, og med opplysninger om når reseptene trenger fornyelse.

Lenke til denne siden finner du på "Lenke"-siden og her.

Vi gjør oppmerksom på at du må ha bank-ID brikke for å kunne logge deg inn på dette nettstedet.

.

e-Resepter: orientering

27. februar 2013

Kontoret bruker nå nesten utelukkende  elektroniske resepter (e-resepter).

Dette er et system der resepter sendes via helsenettet til en datasentral for resepter. Apotekene kobler seg til denne reseptsentralen for å finne din resept, og derfor kan du hente medisinene på det apoteket du selv ønsker hvor som helst i Norge.

Papirskrevne resepter er på vei ut, men brukes fortsatt delvis av sykehus samt av institusjoner som ikke har nødvendige datasystemer.

Når du bestiller resepter kan det gå inntil 2 døgn fra du ber om resept til den er klar til ekspedering på apotekene. Særlig gjelder dette de faste medisinene for de må vanligvis signeres av den som er fastlegen din. I de fleste tilfellene vil du imidlertid kunne hente medisinen på apotek samme dag.

.

Fornyelse av blå-resepter

20. juni 2008

Myndighetene endrer stadig reglene for hvilke diagnoser, hvilke medikamenter og hvilke pakningsstørrelser som dekkes av blå-resept-ordningen. Blå-reseptene må derfor jevnlig ajourføres med påføring av spesielle opplysninger som fastlegen har i journalen (diagnosekoder). Det vil derfor kunne gå inntil 2 dager fra blå-resepten bestilles til den er klar for ekspedering på valgfritt apotek.


.