Bestill time med SMS

Send til 2097:

NYSET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NYSET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nysethvegen Legekontor DA

(Nettsiden er sist oppdatert 29.06.2022.)

VENTETID PÅ TELEFONEN

Det er ferieavvikling på kontoret i perioden 27.06. - 14.08., og da er det bare 1 helsesekretær tilstede. Hun skal ta seg av ekspedisjonen, ta blodprøver, svare på telefoner og assistere legen dersom det trengs.  Det medfører at ventetida før telefonen blir besvart kan bli lang, dessverre.

Helsesekretærene forsøker gjøre så god jobb som mulig, men hun kan bare ta seg av én ting av gangen, derfor ber vi om overbærenhet og forståelse dersom det tar tid før telefonen besvares.

 

 

INTRODUKSJON TIL VÅR NETTSIDE

Velkommen til vår nettside med informasjon som vi håper kan være til hjelp for deg.

Ønsker du kontakt med oss kan vi kontaktes via telefon, via denne nettsiden eller via Helserespons-appen på mobiltelefonen.

Både nettsiden og APP-en kan brukes til timebestilling og reseptbestilling samt til forespørsler om prøvesvar. Tilbakemeldinger fra helsesekretærene og legene kommer via SMS eller telefonoppringning.

På denne nettsida er det tilgang til bestilling/avbestilling av legetime, fornying av resepter og andre henvendelser via de blå feltene "Legetime", "Resept" og "Andre henvendelser" som du ser øverst på siden. Trykk på det feltet som passer og skriv inn nødvendig informasjon.

 

SMS-ene tas hånd om av helsesekretærene etterhvert som meldingene kommer inn, og helsesekretærene følger opp SMS-ene kontinuerlig gjennom dagen. Likevel kan det gå litt tid før du får endelig svar dersom meldingen krever at fastlegen må se på saken og legen kanskje ikke har praksisdag den dagen du sender meldingen. Derfor kan det også skje at faste resepter ikke blir fornyet så raskt som ønskelig. Enkelte vikarer er i tillegg dessverre sene med å følge opp reseptsigneringen, og selv om helsesekretærene purrer på dette hender det at signering ikke gjøres før etter flere dager. Dessverre er det lite helsesekretærene får gjort med dette. Det anbefales at klage på dette rettes direkte til den vikarlegen det gjelder.

Dersom du er i tvil om noe og du ikke får svar på SMS-en innen rimelig tid anbefales at du ringer ekspedisjonen.

Vi gjør oppmerksom på at disse mulighetene er forbeholdt våre listepasienter.

 


Informasjon om legenes kontordager finnes nederst på denne siden.

Fra 01.02.20 er det dessverre ingen av legene som har fast telefontid. Alle henvendelser må derfor gå gjennom ekspedisjonen eller via SMS.

 

Vi minner om at kontoret har personalmøter tirsdager kl 08.00. - 09.15. Ekspedisjonen åpner derfor ikke før kl 09.15. på tirsdagene, og telefoner besvares heller ikke før dette tidspunktet.

 

For øvrig har vi på denne siden ført opp praktiske opplysninger om kontoret samt annen informasjon som:

- legenes sommerferieavvikling og fravær pga kurs,

- åpningstider i påska og i romjula,

- vaksinasjonsdager (influensa), og lignende.

- lenker til sider som kan være nyttige å ha lett/rask tilgang til. Eksemler på dette er nettstedene der du får tilgang til dine elektroniske resepter, Felleskatalogen som gir informasjon om medisinene som brukes i Norge, nettsiden der du kan bytte fastlege, nettstedet for fritt sykehusvalg og enkelte andre info-sider. 

Dessverre kan det tidvis gå litt tid mellom hver gang nettsiden oppdateres, noe vi beklager. Når det er viktige endringer på gang håper vi likevel å få ajourført siden tilstrekkelig ofte.

Aktuelt


FORHOLDSREGLER VED LUFTVEISINFEKSJONER

27. juni 2022

UNDERSØKELSER OG PRØVETAKNING VED LUFTVEISINFEKSJONER

For å redusere risikoen for at våre helsesekretærer og leger og pasienter skal smittes gjelder følgende forholdsregler ved prøvetakning når det foreligger luftveissymptomer:

1) Ved luftveisinfeksjoner tas kontakt med ekspedisjonen på tlf. 61198300 eller 61192528 for å avklare hvordan dette skal følges opp. Da avtales hvordan videre undersøkelse skal skje.

2) Personer som mistenkes være CORONA-SYK skal IKKE komme inn i kontorets lokaler før dette er nærmere avtalt med helsesekretær eller lege. Videre skal eventuelle prøver tas slik det avtales med helsesekretær eller lege.

HELSERESPONS OG KOSTNADER

27. juni 2022

Klage på kostnader ved timebestilling gjennom HELSERESPONS-appen og nettsida vår.

Gjennom henvendelse fra Vestre Toten kommune ble vi klar over at det var levert klage på Nysethvegen legekontor for at  det kostet kr 18 når man bestilte time ved vårt kontor. Det utløste en artikkel i Oppland Arbeiderblad der det ble fremstilt som om legekontoret tjente på dette. DET ER HELT FEIL. Nysethvegen legekontor har ingen inntekter av dette, det er Helserespons som tar hele beløpet. Vi forsøkte få Oppland Arbeiderblad til å korrigere dette, men journalisten og redaktøren var ikke interessert i dette.

Da vi etablerte avtalen med Helserespons ble det fremhevet at det kun kostet kr 6 for timebestilling, og at dette gikk med til utvikling og vedlikehold av datasystemet. Det var dette legekontoret forholdt seg til. Når det nå viser seg at det er langt dyrere kan vi ikke akseptere opplegget. Vi har derfor vært i kontakt med Helserespons, og Nysethvegen legekontor tar nå alle utgiftene med timebestillinger, reseptfornyelser og andre henvendelser til kontoret.

Fra Helserespons fikk vi opplyst at det fra 11.april er GRATIS å sende sms til Nysethvegen legekontor om timebestilling, resepter og andre henvendelser. Vi har imidlertid nå fått info fra annet hold om at det koster kr 6,-. Dette er opplysninger som vi skal undersøke nærmere. 

Bruk av munnbind ved Nysethvegen legekontor

3. november 2020

På grunn av smittesituasjonen knyttet til covid-19 innførte vi bruk av munnbind som smittevernrutine 09.11.20. Obligatorisk munnbindbruk opphørte 27.09.21 før det igjen ble nødvendig å bruke dette en periode frem til 12.02.22.

Pga. NYE VARIANTER av corona og fordi mange av de som kommer til kontoret har redusert immunforsvar ønsker vi å redusere risikoen for at de utsettes for sykdom. 

Vi ber derfor om at de som har luftveisinfeksjoner eller hoster og har feber bruker munnbind når de kommer til kontoret.

Munnbind må tas med hjemmefra. I "krisetilfelle" kan du få kjøpt munnbind i ekspedisjonen.

 

KLOKKE gjenglemt på laboratoriet.

10. september 2020

Helsesekretærene oppdaget 19.08.2020 en gjenglemt klokke på laboratoriet. Vi antar at det er noen som gjerne skulle hatt den tilbake !!!

Den som savner klokka bes ta kontakt med ekspedisjonen med beskrivelse av klokka.

Legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor

12. mars 2020

Etter at legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor var stabil i mange år (fra 2004 til  høsten-2015) har det senere vært stadige endringer pga fastlegekrisen.

Av de tidligere "faste" legene sluttet dr. Nyhus Øverlie 01.09.15. Hennes hjemmel ble overtatt av dr. Kolman 01.11.17, og dr. Kolman er for tiden den eneste "faste" fastlegen ved kontoret.

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Det har ikke vært mulig å skaffe ny fastlege etter ham. Etter at dr. Breisjølie sluttet hadde vi kortvarig en vikar som brått sluttet 01.07.19. Fra 01.09.19 hadde  vi ny vikar, dr. Bulut (fra Sverige), som vikarierte frem til 01.09.20. Deretter overtok dr. Grønland som gikk over i sykehustjeneste 01.02.21. I en 3-måneders periode hadde vi vikar Daha Yuusuf. Fra 01.05.21 til 01.03.22 var dr. Radek Gosk vikar. Fra 15.03. til 25.06.22 vikarierte dr. Christoffer Bang Jensen som nå har reist tilbake til Danmark. Det er usikkert når det er mulig å få ny vikar i denne hjemmelen.

01.02.20 sluttet dr. Jørgensen som fastlege pga oppnådd aldersgrense. Etter at vi en periode hadde en svensk vikar har vi nå dr. Zarah Yuusuf som erstatter, usikkert hvor lenge.

Det er fortsatt svært vanskelig å få nye fastleger i kommunen. Nysethvegen legekontor har fortsatt 2 leger ved kontoret, men det er kun dr. Kolman som er "fast" fastlege. Pga usikkerheten om når det eventuelt kommer ny vikar ved kontoret er det vanskelig å si noe om hvordan tilgangen til legetimer blir etter sommer-22.

Dersom det er noen som ønsker å komme på fastlegelista som vikarene vikarierer i må man logge seg inn på helsenorge.no og se på lister over leger i Vestre Toten. Det er ikke sikkert vikarenes navn kommer opp på legelistene, men de vikarierer i "Liste uten navn" ved Nysethvegen legekontor. Lista etter vikarene Bang Jensen/Gosk/Bulut/Grønland/Breisjølie har "listetak" på 1100 personer, hos dr. Yuusuf er listetaket på 1000 personer.

.

GULLRING FUNNET PÅ PARKERINGSPLASSEN

30. juli 2018

Sommer-18 ble det funnet en gullring på parkeringsplassen utenfor Nysethvegen legekontor.

Den som har mistet ringen bes kontakte ekspedisjonen med angivelse av hvilken tekst som er inngravert i ringen, eieren vil da få ringen tilbake.

Nov-17: Ny lege ved Nysethvegen legekontor

3. november 2017

01.11.17 begynte dr. Victoria Kolman ved Nysethvegen legekontor.

Hun er spesialist i allmennpraksis og har bred erfaring fra mange års praksis fra sykehus og fra primærhelsetjenesten.

Hun har praksisdager alle dager.

.

Tidvis problemer med sentralbordet vårt !

18. mai 2017

Vi erfarer dessverre at det tidvis er problemer med sentralbordet vårt. Den som ringer får av og til beskjed om at kontoret er stengt eller at oppringningen brått blir avbrutt. Årsaken til dette har dessverre ikke vært mulig å finne. Vi har forsøkt få på plass riktige svarbeskjeder, deriblant om riktige åpningstider og andre beskjeder, men kan ikke se bort fra at det fortsatt foreligger feil i systemet.

Skulle du få telefonsvarerbeskjed om at kontoret ikke er åpent på en hverdag gjelder fortsatt:  Nysethvegen legekontor er nesten ALDRI stengt. (unntatt i helgene og på helgedager, og da det ble lagt nye gulv på legekontoret 16.11. og 17.11.21) !! Dersom det likevel skulle skje vil vi opplyse om dette på nettsida vår samt få avtale med et annet legekontor om hjelp til å ta imot øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

Vi har også forsøkt få orden på køsystemet på telefonen, men fordi vi har 2 inngående linjer kan du fortsatt risikere at det tar tid før du får svar. Årsaken er at kun en av helsesekretærene besvarer telefonene, den andre må ta seg av lab.oppgaver og andre oppgaver.

 

 

Regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS

23. september 2016

Enkelte av de som er knyttet til fastlegelistene til legene ved Nysethvegen legekontor får regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS.

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolmans praksis og til tidligere vikars (dr. Karimian) praksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA  IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Kolman som IKKE betales ved konsultasjonen (kontant eller med kort hos legen eller i ekspedisjonen) går automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura. Selv om du betaler i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen vil du derfor få faktura.

Vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger fra selskapet. Dersom dette gjelder dr. Kolman må du finne frem kvitteringen for betalt honorar og ta den med til ekspedisjonen. Helsesekretærene leverer så kvitteringen til dr.Kolman. Legen vil deretter kontakte MELIN for å få rettet opp feilen.

Dersom du ikke får tilbakemelding om at feilen er rettet må du ta ny kontakt med Nysetvegen legekontor. Da vil helsesekretærene hjelpe deg ved å finne ut om dr. Kolman har ordnet opp. Helsesekretærene blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået.

Dersom det gjelder regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. kontakte Vestre Toten kommune for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene ikke har svarene på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon. De kan dessverre ikke hjelpe deg med dette !!!

.

Info om betalingsterminal for bankkort og VIPPS

11. mai 2016

Alle legene og ekspedisjonen har kort-terminaler. Systemet er tilpasset bankkort, det er derfor ikke mulig å betale med kredittkort.

Det er også mulig å betale med VIPPS etter avtale med den enkelte lege.

.

Sept-15: Dr. Berit Nyhus Øverlie gikk av med pensjon 01.09.15

1. september 2015

Etter 38 år som lege i Vestre Toten gikk dr. Nyhus Øverlie av med pensjon 01.09.2015.

Kontoret takker henne for innsatsen gjennom disse årene og for at hun var drivkraften bak opprettelsen av Nysethvegen legekontor.

.

Nettstedet "Mine resepter"

4. mars 2013

Dette er nettstedet du kan bruke til å sjekke hvilke resepter som er registrert på deg, og med opplysninger om når reseptene trenger fornyelse.

Lenke til denne siden finner du på "Lenke"-siden og her.

Vi gjør oppmerksom på at du må ha bank-ID brikke for å kunne logge deg inn på dette nettstedet.

.

e-Resepter: orientering

27. februar 2013

Helsemyndighetene krever at det nesten utelukkende skal brukes elektroniske resepter (e-resepter).

Dette er et system der resepter sendes fra fastlegen via helsenettet til en datasentral for resepter. Apotekene kobler seg til denne "reseptsentralen" for å kunne ekspedere resepten din. På denne måten kan du hente medisinen hvor som helst i Norge.

Papirskrevne resepter brukes kun unntaksvis på sykehus samt av institusjoner som ennå ikke har nødvendige datasystemer.

Når du bestiller resepter kan det gå inntil 2 døgn fra du ber om resept til den er klar til ekspedering på apotekene. Dette gjelder særlig medisiner på blå resept siden de må kontrolleres i forhold til diagnoser og refusjonspunkt. I de fleste tilfellene vil du kunne hente medisinen på apotek dagen etter at du har bestilt resepten. Dette er imidlertid avhengig av at legen har godkjent og signert resepten. Dersom legen ikke signerer innen forventet tid vil det blir forsinkelser.

.

Fornyelse av blå-resepter

20. juni 2008

Myndighetene endrer stadig reglene for hvilke diagnoser, hvilke medikamenter og hvilke pakningsstørrelser som dekkes av blå-resept-ordningen. Blå-reseptene må derfor jevnlig ajourføres med påføring av spesielle opplysninger som fastlegen har i journalen (diagnosekoder og refusjonspunkt). Det vil derfor kunne gå inntil 2 dager fra blå-resepten bestilles til den er klar for ekspedering på valgfritt apotek.


.