Bestill time med SMS

Send til 2097:

NYSET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NYSET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nysethvegen Legekontor DA

BRUK AV MUNNBIND INNFØRES VED KONTORET FRA 09.NOVEMBER

Under AKTUELT finner du mer info om dette.

 

INFLUENSAVAKSINERING 2020

Under INFLUENSAVAKSINERING 2020 finner du mer info om dette.


 

 

PROSEDYRE VED PRØVETAKNING

FOR CORONA-VIRUSET

 

For å redusere risikoen for at våre helsesekretærer og leger og pasienter skal smittes har kontoret iverksatt følgende forholdsregler ved prøvetakning når det foreligger mistanke om CORONA-infeksjon.

 

PERSONER SOM MISTENKES VÆRE CORONA-SYK SKAL IKKE KOMME INN I KONTORETS LOKALER !

PRØVENE TAS UTENFOR KONTORET,

DVS. BAK BYGNINGEN, VED PERSONALINNGANGEN TIL KONTORET.

 

 

 

INTRODUKSJON TIL VÅR NETTSIDE

Velkommen til vår nettside med informasjon som vi håper kan være til hjelp for deg.

Ønsker du kontakt med oss kan vi kontaktes via telefon, via denne nettsiden eller via Helserespons-appen på mobiltelefonen.

Både nettsiden og APP-en kan brukes til timebestilling og reseptbestilling samt til forespørsler om prøvesvar. Tilbakemeldinger fra helsesekretærene og legene kommer gjennom SMS eller telefonkontakt.

På denne nettsiden er det tilgang til bestilling/avbestilling av legetime, fornying av resepter og andre henvendelser via de blå feltene "Legetime", "Resept" og "Andre henvendelser" som du ser øverst på siden. Trykk på det feltet som passer og skriv inn nødvendig informasjon.

 

SMS-ene tas hånd om av helsesekretærene etterhvert som meldingene kommer inn, og helsesekretærene følger opp SMS-ene kontinuerlig gjennom dagen. Likevel kan det gå litt tid før du får endelig svar dersom meldingen krever at fastlegen må se på saken og legen kanskje ikke har praksisdag den dagen du sender meldingen.

Dersom du er i tvil om noe og du ikke får svar på SMS-en innen rimelig tid anbefales at du ringer ekspedisjonen.

Vi gjør oppmerksom på at disse mulighetene er forbeholdt våre listepasienter.

 


Informasjon om legenes kontordager finnes nederst på denne siden.

Fra 01.02.20 er det dessverre ingen av legene som har fast telefontid. Alle henvendelser må derfor gå gjennom ekspedisjonen eller via SMS.

 

Vi minner om at kontoret har personalmøter tirsdager kl 08.00. - 09.15. Ekspedisjonen åpner derfor ikke før kl 09.15. på tirsdagene, og telefoner besvares heller ikke før dette tidspunktet.

 

For øvrig har vi på denne siden ført opp praktiske opplysninger om kontoret samt annen informasjon som:

- legenes sommerferieavvikling og fravær pga kurs,

- åpningstider i påska og i romjula,

- vaksinasjonsdager (influensa), og lignende.

- lenker til sider som kan være nyttige å ha lett/rask tilgang til. Eksemler på dette er nettstedene der du får tilgang til dine elektroniske resepter, Felleskatalogen som gir informasjon om medisinene som brukes i Norge, nettsiden der du kan bytte fastlege, nettstedet for fritt sykehusvalg og enkelte andre info-sider. 

Dessverre kan det tidvis gå litt tid mellom hver gang nettsiden oppdateres, noe vi beklager. Forhåpentligvis vil vi bli flinkere til å sørge for regelmessige oppdateringer fremover.

Aktuelt


Fra 09.november: Bruk av munnbind ved Nysethvegen legekontor for alle !!!

3. november 2020

På grunn av den økende coronasmitte i våre nærområder ser vi oss nødt til å endre rutinene våre for smittebeskyttelse.

Foreløpig anbefaler vi at de som skal innom Nysethvegen legekontor bruker munnbind både ved besøk hos legen og ved fremmøte i forbindelse med takning av blodprøver eller undersøkelser og tester hos helsesekretærene.

Fra mandag 09.november ber vi om at ALLE SOM KOMMER INNOM LEGEKONTORET MÅ BRUKE MUNNBIND !!!

Dette innføres som smitteforebyggende tiltak både overfor legene, helsesekretærene og overfor de som kommer innom kontoret.

 

Munnbind må tas med hjemmefra for legekontoret har dessverre ikke mulighet til å utstyre de som kommer til kontoret med dette. Dersom kontoret må bidra med munnbind vil ekstrautgiftene kontoret har pga dette belastes den enkelte.

KLOKKE gjenglemt på laboratoriet.

10. september 2020

Helsesekretærene oppdaget 19.08. en gjenglemt klokke på laboratoriet. Vi antar at det er noen som gjerne skulle hatt den tilbake !!!

Den som savner klokka bes ta kontakt med ekspedisjonen med beskrivelse av klokka.

Legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor

12. mars 2020

Etter at legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor var stabil i mange år (fra 2004 til  høsten-2015) har det de siste årene vært flere endringer.

Av de tidligere "faste" legene sluttet dr. Nyhus Øverlie 01.09.15. Hennes hjemmel ble overtatt av dr. Kolman 01.11.17.

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Det har ikke vært mulig å skaffe ny fastlege etter ham. Etter at dr. Breisjølie sluttet hadde vi kortvarig en vikar som brått sluttet 01.07.19. Fra 01.09.19 fikk vi ny vikar, dr. Bulut (fra Sverige), som vikarierte frem til 01.09.20. Fra 01.09.20 overtok ny vikar, dr. Grønland, som har erfaring fra sykehus og kommunal helsetjeneste. Hun starter sykehustjeneste 01.02.21, og vi får da ny vikar.

01.02.20 sluttet dr. Jørgensen som fastlege pga oppnådd aldersgrense. Etter at vi en periode hadde inne en svensk vikar har vi nå fått dr. Zarah Yuusuf som erstatter. Hun har erfaring fra fastlegearbeid.

Det er fortsatt svært vanskelig å få nye fastleger i kommunen, men vi har heldigvis fortsatt 3 leger ved kontoret, der kun dr. Kolman er "fast" fastlege. Tilgangen til legetimer er nå svært god.

Dersom det er noen som ønsker å komme på fastlegelista som vikarene vikarierer i må man logge seg inn på helsenorge.no og se på lister over leger i Vestre Toten. Vikarenes navn kommer ikke opp på legelistene, men de vikarierer i "Liste uten navn" ved Nysethvegen legekontor. Lista til dr. Grønland (og vikaren som kommer etter henne) har "listetak" på 1100 personer, hos dr. Yuusuf er lista på 1000 personer.

.

GULLRING FUNNET PÅ PARKERINGSPLASSEN

30. juli 2018

Sommer-18 ble det funnet en gullring på parkeringsplassen utenfor Nysethvegen legekontor.

Den som har mistet ringen bes kontakte ekspedisjonen med angivelse av hvilken tekst som er inngravert i ringen, eieren vil da få ringen tilbake.

Nov-17: Ny lege ved Nysethvegen legekontor

3. november 2017

01.11.17 begynte dr. Victoria Kolman ved Nysethvegen legekontor.

Hun er spesialist i allmennpraksis og har bred erfaring fra mange års praksis fra sykehus og fra primærhelsetjenesten.

Hun har praksisdager alle dager.

.

Periodevise problemer med vårt sentralbord !

18. mai 2017

Vi erfarer dessverre at det tidvis er problemer med vårt sentralbord. Den som ringer har av og til fått beskjed om at kontoret er stengt eller opplevd at oppringningen brått blir avbrutt. Årsaken til dette har dessverre ikke vært mulig å finne, men vi jobber med å få på plass riktige svarbeskjeder, deriblant om riktige åpningstider og andre beskjeder.

Vi forsøker også få orden på køsystemet på telefonen samt forsøker redusere ventetiden før telefonen besvares. Foreløpig kan du risikere at du ringer uten å få svar fordi 2 telefoner kommer inn nesten samtidig uten at den som ringer sist får opptattsignal.

Skulle du derfor få beskjed om at kontoret ikke er åpent på en hverdag gjelder fortsatt:  Nysethvegen legekontor er nesten ALDRI stengt. (unntatt i helgene og på helgedager) !! Dersom det likevel skulle  skje vil vi opplyse om dette på denne nettsida og gi beskjed til det legekontoret som evnt. da hjelper oss med å ta imot øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

.

Regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS

23. september 2016

Enkelte av de som er knyttet til fastlegelistene til legene ved Nysethvegen legekontor får regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS.

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolmans praksis og til tidligere vikars (dr. Karimian) praksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA  IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Kolman som IKKE betales ved konsultasjonen (kontant eller med kort hos legen eller i ekspedisjonen) går automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura. Selv om du betaler i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen vil du derfor få faktura.

Vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger fra selskapet. Dersom dette gjelder dr. Kolman må du finne frem kvitteringen for betalt honorar og ta den med til ekspedisjonen. Helsesekretærene leverer så kvitteringen til dr.Kolman. Legen vil deretter kontakte MELIN for å få rettet opp feilen.

Dersom du ikke får tilbakemelding om at feilen er rettet må du ta ny kontakt med Nysetvegen legekontor. Da vil helsesekretærene hjelpe deg ved å finne ut om dr. Kolman har ordnet opp. Helsesekretærene blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået.

Dersom det gjelder regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. kontakte Vestre Toten kommune for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene ikke har svarene på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon. De kan dessverre ikke hjelpe deg med dette !!!

.

Info om betalingsterminal for bankkort og VIPPS

11. mai 2016

Alle legene og ekspedisjonen har kort-terminaler. Systemet er tilpasset bankkort, det er derfor ikke mulig å betale med kredittkort.

Det er også mulig å betale med VIPPS etter avtale med den enkelte lege.

.

Sept-15: Dr. Berit Nyhus Øverlie gikk av med pensjon 01.09.15

1. september 2015

Etter 38 år som lege i Vestre Toten gikk dr. Nyhus Øverlie av med pensjon 01.09.2015.

Kontoret takker henne for innsatsen gjennom disse årene og for at hun var drivkraften bak opprettelsen av Nysethvegen legekontor.

.

Nettstedet "Mine resepter"

4. mars 2013

Dette er nettstedet du kan bruke til å sjekke hvilke resepter som er registrert på deg, og med opplysninger om når reseptene trenger fornyelse.

Lenke til denne siden finner du på "Lenke"-siden og her.

Vi gjør oppmerksom på at du må ha bank-ID brikke for å kunne logge deg inn på dette nettstedet.

.

e-Resepter: orientering

27. februar 2013

Helsemyndighetene krever at det nesten utelukkende skal brukes elektroniske resepter (e-resepter).

Dette er et system der resepter sendes fra fastlegen via helsenettet til en datasentral for resepter. Apotekene kobler seg til denne "reseptsentralen" for å kunne ekspedere resepten din. På denne måten kan du hente medisinen hvor som helst i Norge.

Papirskrevne resepter brukes kun unntaksvis på sykehus samt av institusjoner som ennå ikke har nødvendige datasystemer.

Når du bestiller resepter kan det gå inntil 2 døgn fra du ber om resept til den er klar til ekspedering på apotekene. Dette gjelder hovedsakelig medisinene på blå resept siden de må kontrolleres i forhold til diagnoser og refusjonspunkt. I de fleste tilfellene vil du imidlertid kunne hente medisinen på apotek samme dag.

.

Fornyelse av blå-resepter

20. juni 2008

Myndighetene endrer stadig reglene for hvilke diagnoser, hvilke medikamenter og hvilke pakningsstørrelser som dekkes av blå-resept-ordningen. Blå-reseptene må derfor jevnlig ajourføres med påføring av spesielle opplysninger som fastlegen har i journalen (diagnosekoder og refusjonspunkt). Det vil derfor kunne gå inntil 2 dager fra blå-resepten bestilles til den er klar for ekspedering på valgfritt apotek.


.