Bestill time med SMS

Send til 2097:

NYSET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NYSET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

ÅPNINGSTIDER PÅSKEN 2020

6. april 2020

Kontoret har åpent mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka, hver dag fra kl 08.00 til kl 15.00.

Alle legene (dr. Kolman, vikarlege Bulut og vikarlege Rizk) er tilstede.

Imidlertid har vi kun 1 helsekretær som skal ta seg av alt det som skal gjøres i ekspedisjonen og på lab.en. Det vil derfor ikke være mulig å ta vanlige blodprøver før etter påske. Det samme gjelder øreskyllinger, døgnregistrering av blodtrykk og EKG som ikke haster.

Tirsdag etter påske vil det være normal aktivitet hos helsesekretærene igjen.

Legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor

12. mars 2020

Etter at legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor var stabil i mange år (fra 2004 til  høsten-2015) har det de siste årene vært flere endringer.

Av de tidligere "faste" legene sluttet dr. Nyhus Øverlie 01.09.15. Hennes hjemmel ble overtatt av dr. Kolman 01.11.17.

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Etter at dr. Breisjølie sluttet hadde vi kortvarig en vikar som brått sluttet 01.07.19. Fra 01.09. fikk vi ny vikar, dr. Jonas Bulut (fra Sverige), som vikarierer frem til 01.06.20. Vi opplever at han er en samvittighetsfull vikar.

01.02.20 sluttet også dr. Jørgensen som fastlege pga oppnådd aldersgrense. Som vikar har vi fått dr. Emil Rizk som også er fra Sverige.

Det er fortsatt svært vanskelig å få nye fastleger i kommunen pga stor arbeidsbelastning på den enkelte lege. Vi har imidlertid nå 3 leger ved kontoret , der kun dr. Kolman er "fast" fastlege. Alle legene arbeider alle ukedagene, og tilgangen til legetime er nå svært god. Inntil videre tror vi derfor at servicen overfor våre listepasienter er brukbart ivaretatt.

 

Info om fakturaer fra MELIN COLLECTORS

3. juli 2019

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolman, dr. Bulut samt fra dr. Karimians vikarpraksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian som IKKE ble betalt ved konsultasjonen (kontant hos legen eller i ekspedisjonen) gikk automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura.

Selv om du betalte i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen kan du derfor risikere å få faktura.
Og vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger.

Når det gjelder feilaktig utsendt regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. må Vestre Toten kommune ved helsesjefen kontaktes for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene dessverre ikke kan hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået. Helsesekretærene har heller ikke svar på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon.

.

Dr. Breisjølie sluttet 01.03.2019 (ORIENTERING)

7. mai 2019

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Mange pasienter savner ham. Nysethvegen legekontor takker ham for innsatsen, først ved Raufoss legesenter og siden 2004 ved Nysethvegen legekontor. Det har foreløpig ikke vært mulig å få ny fastlege til å overta dr. Breisjølies hjemmel.

.

GULLRING FUNNET PÅ PARKERINGSPLASSEN

30. juli 2018

Sommer-18 ble det funnet en gullring på parkeringsplassen utenfor Nysethvegen legekontor.

Den som har mistet ringen bes kontakte ekspedisjonen med angivelse av hvilken tekst som er inngravert i ringen, eieren vil da få ringen tilbake.

Nov-17: Ny lege ved Nysethvegen legekontor

3. november 2017

01.11.17 begynte dr. Victoria Kolman ved Nysethvegen legekontor.

Hun er spesialist i allmennpraksis og har bred erfaring fra mange års praksis i primærhelsetjenesten.

Hun har praksisdager alle dager.

.

Periodevise problemer med vårt sentralbord !

18. mai 2017

Vi erfarer dessverre at det tidvis er problemer med vårt sentralbord. Den som ringer har av og til fått beskjed om at kontoret er stengt eller opplevd at oppringningen brått blir avbrutt. Årsaken til dette er foreløpig ikke funnet, men vi jobber med å få på plass riktige svarbeskjeder, deriblant om riktige åpningstider og andre beskjeder. Vi forsøker også få orden på køsystemet på telefonen samt forsøker redusere ventetiden før telefonen besvares. Foreløpig kan du risikere at du ringer uten å få svar fordi 2 telefoner kommer inn samtidig uten at den ene får opptattsignal.

Skulle du derfor få beskjed om at kontoret ikke er åpent på en hverdag gjelder fortsatt:  Nysethvegen legekontor er nesten ALDRI stengt. (unntatt i helgene og på helgedager) !! Dersom det likevel skulle  skje vil vi opplyse om dette på denne nettsida og gi beskjed til det legekontoret som evnt. da hjelper oss med å ta imot øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

.

Regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS

23. september 2016

Enkelte av de som er knyttet til fastlegelistene til legene ved Nysethvegen legekontor får regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS.

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolmans praksis og til dr. Karimians praksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian og dr. Kolman som IKKE betales ved konsultasjonen (kontant eller med kort hos legen eller i ekspedisjonen) går automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura. Selv om du betaler i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen vil du derfor få faktura.

Vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger fra selskapet. Dersom dette gjelder dr. Kolman må du finne frem kvitteringen for betalt honorar og ta den med til ekspedisjonen. Helsesekretærene leverer så kvitteringen til dr.Kolman. Legen må deretter kontakte MELIN for å få rettet opp feilen.

Dersom du ikke får tilbakemelding fra dr. Kolman om at feilen er rettet må du dessverre ta direkte kontakt med legen for å få rettet dette.  Dessverre kan ikke helsesekretærene hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået.

Dersom det gjelder regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. kontakte Vestre Toten kommune for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene ikke har svarene på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon. De kan dessverre ikke hjelpe deg med dette !!!

.

Mai-16: Betalingsterminal for bankkort

11. mai 2016

Etter mange år der kontoret ikke hadde mulighet til å ta imot betaling med bankkort ble dette ordnet mai-16. Nå har alle legene og ekspedisjonen hver sin kort-terminal.

Systemet er dessverre kun tilpasset bankkort, det er derfor ikke mulig å betale med kredittkort.

.

Sept-15: Dr. Berit Nyhus Øverlie gikk av med pensjon 01.09.15

1. september 2015

Etter 38 år som lege i Vestre Toten gikk dr. Nyhus Øverlie av med pensjon 01.09.2015.

Kontoret takker henne for innsatsen gjennom disse årene og for at hun var drivkraften bak opprettelsen av Nysethvegen legekontor.

.

Nettstedet "Mine resepter"

4. mars 2013

Dette er en nettside du kan bruke til å kontrollere hvilke resepter som er lagt inn på deg, og med opplysninger om når reseptene trenger fornyelse.

Lenke til denne siden finner du på "Lenke"-siden og her.

Vi gjør oppmerksom på at du må ha bank-ID brikke for å kunne logge deg inn på dette nettstedet.

.

e-Resepter: orientering

27. februar 2013

Kontoret bruker nå nesten utelukkende  elektroniske resepter (e-resepter).

Dette er et system der resepter sendes via helsenettet til en datasentral for resepter. Apotekene kobler seg til denne reseptsentralen for å finne din resept, og derfor kan du hente medisinene på det apoteket du selv ønsker hvor som helst i Norge.

Papirskrevne resepter er på vei ut, men brukes fortsatt delvis av sykehus samt av institusjoner som ikke har nødvendige datasystemer.

Når du bestiller resepter kan det gå inntil 2 døgn fra du ber om resept til den er klar til ekspedering på apotekene. Særlig gjelder dette de faste medisinene for de må vanligvis signeres av den som er fastlegen din. I de fleste tilfellene vil du imidlertid kunne hente medisinen på apotek samme dag.

.

Fornyelse av blå-resepter

20. juni 2008

Myndighetene endrer stadig reglene for hvilke diagnoser, hvilke medikamenter og hvilke pakningsstørrelser som dekkes av blå-resept-ordningen. Blå-reseptene må derfor jevnlig ajourføres med påføring av spesielle opplysninger som fastlegen har i journalen (diagnosekoder). Det vil derfor kunne gå inntil 2 dager fra blå-resepten bestilles til den er klar for ekspedering på valgfritt apotek.


.