Dette er en nettside du kan bruke til å kontrollere hvilke resepter som er lagt inn på deg, og med opplysninger om når reseptene trenger fornyelse.

Lenke til denne siden finner du på "Lenke"-siden og her.

Vi gjør oppmerksom på at du må ha bank-ID brikke for å kunne logge deg inn på dette nettstedet.

.