Myndighetene endrer stadig reglene for hvilke diagnoser, hvilke medikamenter og hvilke pakningsstørrelser som dekkes av blå-resept-ordningen. Blå-reseptene må derfor jevnlig ajourføres med påføring av spesielle opplysninger som fastlegen har i journalen (diagnosekoder). Det vil derfor kunne gå inntil 2 dager fra blå-resepten bestilles til den er klar for ekspedering på valgfritt apotek.


.