Kontoret bruker nå nesten utelukkende  elektroniske resepter (e-resepter).

Dette er et system der resepter sendes via helsenettet til en datasentral for resepter. Apotekene kobler seg til denne reseptsentralen for å finne din resept, og derfor kan du hente medisinene på det apoteket du selv ønsker hvor som helst i Norge.

Papirskrevne resepter er på vei ut, men brukes fortsatt delvis av sykehus samt av institusjoner som ikke har nødvendige datasystemer.

Når du bestiller resepter kan det gå inntil 2 døgn fra du ber om resept til den er klar til ekspedering på apotekene. Særlig gjelder dette de faste medisinene for de må vanligvis signeres av den som er fastlegen din. I de fleste tilfellene vil du imidlertid kunne hente medisinen på apotek samme dag.

.