01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Mange pasienter savner ham. Nysethvegen legekontor takker ham for innsatsen, først ved Raufoss legesenter og siden 2004 ved Nysethvegen legekontor. Det har foreløpig ikke vært mulig å få ny fastlege til å overta dr. Breisjølies hjemmel.

.