Etter at dr. Breisjølie sluttet 01.03.19 har en vikar dekket dr. Breisjølies liste.

Etter at vikaren først påtok seg vikariat frem til 01.09.19 ga han etterhvert beskjed om at han kom til å slutte 01.07.

Vi opplever det problematisk at vikarer ikke holder det som var avtalt idet det medfører problemer både for den enkelte pasient og i forhold til oppgaver som må gjøres ved kontoret.

Etter 01.07. har vi ingen vikar for dr. Breisjølie og situasjonen for pasientene på hans liste er vanskelig.

 .