MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolman, dr. Bulut samt fra dr. Karimians vikarpraksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian som IKKE ble betalt ved konsultasjonen (kontant hos legen eller i ekspedisjonen) gikk automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura.

Selv om du betalte i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen kan du derfor risikere å få faktura.
Og vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger.

Når det gjelder feilaktig utsendt regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. må Vestre Toten kommune ved helsesjefen kontaktes for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene dessverre ikke kan hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået. Helsesekretærene har heller ikke svar på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon.

.