Etter at legesituasjonen ved Nysethvegen legekontor var stabil i mange år (fra 2004 til  høsten-2015) har det de siste årene vært flere endringer.

Av de tidligere "faste" legene sluttet dr. Nyhus Øverlie 01.09.15. Hennes hjemmel ble overtatt av dr. Kolman 01.11.17.

01.03.19 sluttet dr. Breisjølie etter mange år som fastlege. Etter at dr. Breisjølie sluttet har det ikke kommet ny fastlege i hans hjemmel, kun vikar som sluttet 01.07.19. Vestre Toten kommune ikke har klart skaffe vikar etter dette.

Det er derfor kun 2 leger ved Nysethvegen legekontor og situasjonen er vanskelig. Slik vil det i alle fall være frem til 01.09. har vi fått signaler om fra kommunen.

Dr. Kolman jobber hele sommeren og hun vil dekke behovet for øyeblikkelig hjelp, men over tid er det ikke mulig for henne å dekke 1000 - 2000 pasienter i tillegg til sin egen liste.

Det vil derfor i tiden som kommer dessverre bli lenger ventetid på time enn vanlig. Kontoret beklager dette. Vi har hatt flere møter med kommunen uten at det har ført til varige løsninger for pasientene.

Det er også usikkert hvordan situasjonen blir etter nyttår-20 idet dr. Jørgensen har sagt opp sin hjemmel pga høy alder, og fratrer som fastlege 01.02.2020.

Det registreres at sentrale politikere i Vestre Toten kommune ikke synes det er krise i fastlegedekningen i kommunen. Vi som står midt i det og ser pasientenes behov mener det er å unngå se virkeligheten slik den er.