Enkelte av de som er knyttet til fastlegelistene til legene ved Nysethvegen legekontor får regninger fra regnskapsbyrået MELIN COLLECTORS.

MELIN COLLECTORS er et regnskapsbyrå som krever inn ubetalte honorarer på vegne av leger som har inngått avtale med byrået. Regningene som kommer fra MELIN COLLECTORS er knyttet til dr. Kolmans praksis og til dr. Karimians praksis.

På fakturaene fra regnskapsbyrået står det at regningene kommer fra Nysethvegen legekontor. Dette er ikke riktig. Det presiseres at Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen IKKE  har avtale med MELIN COLLECTORS. Det er den enkelte lege som har avtale med byrået, og Nysethvegen legekontor DA og dr. Jørgensen skriver derfor aldri ut slike regninger.

Honorarer til dr. Karimian og dr. Kolman som IKKE betales ved konsultasjonen (kontant eller med kort hos legen eller i ekspedisjonen) går automatisk til MELIN COLLECTORS neste dag for utskrivning av faktura. Selv om du betaler i ekspedisjonen dagen etter konsultasjonen vil du derfor få faktura.

Vi ser dessverre at enkelte har fått feilaktig utsendte regninger fra selskapet. Dersom dette gjelder dr. Kolman må du finne frem kvitteringen for betalt honorar og ta den med til ekspedisjonen. Helsesekretærene leverer så kvitteringen til dr.Kolman. Legen må deretter kontakte MELIN for å få rettet opp feilen.

Dersom du ikke får tilbakemelding fra dr. Kolman om at feilen er rettet må du dessverre ta direkte kontakt med legen for å få rettet dette.  Dessverre kan ikke helsesekretærene hjelpe deg med dette. De blir avvist av MELIN dersom de kontakter regnskapsbyrået. MELIN forholder seg kun til legen som har avtalen med byrået.

Dersom det gjelder regning fra dr. Karimian kan Nysethvegen legekontor dessverre ikke hjelpe med å ordne dette. Dr. Karimian sluttet som vikar ved Nysethvegen legekontor 01.07.19. Det anbefales at MELIN COLLECTORS kontaktes for å finne ut hva som kan gjøres, evnt. kontakte Vestre Toten kommune for å få informasjon om hvordan dr. Karimian kan kontaktes.

Det presiseres at helsesekretærene ikke har svarene på spørsmål om den enkelte regning da de ikke har tilgang til den nødvendige regnskapsinformasjon. De kan dessverre ikke hjelpe deg med dette !!!

.