01.11.17 begynte dr. Victoria Kolman ved Nysethvegen legekontor.

Hun er spesialist i allmennpraksis og har bred erfaring fra mange års praksis i primærhelsetjenesten.

Hun har praksisdager alle dager.

.