Ansatte


Ellen B. Pedersen

Kommuneoverlege/ smittevernlege/fastlege

Irene Steinsvik Andersen

Fastlege/ spes. allmennmedisin

 Irene er også sjømannslege.

 

Katalin Nyeste

Fastlege/ spes. allmennmedisin

Anette Vibeke Buunk

Fastlege

Fastlege og helsestasjonslege

Bjørn Fredrik Lie

Fastlege

Ingrid M. Isaksen Jørgensen

Fastlege

Permisjon til April 2022

Vikar Vegard Berling fra 16.08.2021

 

Jacob A. Lindkvist

LIS1/turnuslege

Fra 1.3.21 - 31.8.21

Mari Hauge Nord

LIS1/turnuslege

Fra 1.3.21 - 31.8.21

Merete Johannessen

Fagansvarlig helsesekretær legekontoret