Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Asante har embetseksamen fra Royal College of Surgeons i Irland. Før oppstart i spesialistutdanning i ØNH, arbeidet han som akuttmedisinsk lege, ortopedkirurg, gastrokirurg samt med idrettsmedisin. Han har jobbet på sykehus i Irland, på Haukeland Universitetssykehus i Bergen og på Akershus universitetssykehus. De siste årene på Aleris sykehus på Frogner, før han startet opp Øst Helse på Tøyen.

For meg er det viktig at alle pasienter føler tillit fra første stund. Jeg legger vekt på å gi forståelig og grundig informasjon til pasientene, samt en god oppfølging. Det er viktig for meg at pasientene føler seg i trygge og kompetente hender”.

Her kan du lese hva mine pasienter synes om meg på Legelisten: https://www.legelisten.no/spesialister/17152-oscar-ohene-asante - Du kan også gjerne legge igjen en kommentar hvis du vil.

Bilde av Rali Ann Ivanov

Rali Ann Ivanov

Audiograf

Ferdig ved audiografutdanningen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) våren 2018.
Har siden da vært ansatt hos Heyrnar og talmeinastöð Íslands (HTI) på Island, før hun startet hos Øst Helse januar 2021.
Rali Ann gjennomfører hørselsmålinger og forklaring av testresultater, kartlegging og eventuelt samtale angående høreapparater.
Hun hjelper med informasjon om aktuelle høreapparat typer og modeller, og annet tilleggsutstyr, samt avstøp av øregangene ved behov.
 
«For meg er det en verdifull oppgave å hjelpe pasienter med deres hørsels- og kommunikasjons-utfordringer.
Gjennom jobben min kan jeg hjelpe pasientene med å få en bedre lyttehverdag og høyere livskvalitet.
En positiv og trygg opplevelse er viktig, samt god oppfølgning».