Hopp til hovedinnhold
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Øyer og Tretten legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

 

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du kan også laste ned appen "helserespons" for bestilling av legetime og resepter via denne. Innlogging til pasientpost finner du under menyen "mer" øverst til høyre.

Merk at riktig besøksadresse står nederst på siden, og at informasjon om adresse fra google maps ikke er riktig.  

Koronavaksinetelefon

12. januar 2021 kl. 08:39

Øyer kommune har opprettet et eget telefonnummer for spørsmål om koronavaksineringen.

Telefonen er bemannet tirsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 til 10:00.

Har du medisinske spørsmål om din helsetilstand, medisiner og vaksinering, må du ta kontakt med fastlegen din.

Vi oppfordrer alle til å lese informasjon på nettsidene våre og følge instrukser i sms som sendes ut, før du ringer.

For spørsmål om selve vaksinen, se våre nettsider og www.FHI.no

Telefonnummer: 476 45 411

Melding til innbyggere født i 1937-1946

12. januar 2021 kl. 08:38

Øyer kommune har i dag sendt ut SMS til alle som er født i 1937-1946.

Dette står i SMS fra Øyer kommune:

«Øyer kommune tilbyr koronavaksine til våre innbyggere. Svar 'ØYER JA' på denne meldingen dersom du ønsker koronavaksine. Ved svar 'ØYER JA', vil du bli kontaktet for time. Nærmere informasjon finnes også på kommunens hjemmeside. https://www.oyer.kommune.no/lokal-informasjon-om-korona-vaksinering.6358334-545668.html»

Har du ikke mottatt SMS?
Registrer deg ved å sende melding her hvis du ønsker vaksine: https://helserespons.no/web/oyer/andrehenvendelser/ eller send SMS til 2097, start meldingen med ØYER.

Vi gjør oppmerksom på at tidspunkt for når vi kontakter dere for time er avhengig av når vi får vaksiner til kommunen. Vi setter ikke opp timer før vi vet at vi har tilstrekkelig med vaksiner. Vi forventer at vaksineringen i Øyer vil foregå over flere måneder.

Mobiltelefonnumrene er hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret og det er mulig at telefonnummer tilhører en ektefelle eller pårørende.  Der det er flere i husstanden i samme aldersgruppe som ønsker vaksinen, må disse registrere seg hver for seg.

Vi oppfordrer alle til å prøve å organisere transport til vaksinering selv, men trenger du hjelp, ta kontakt med oss.

Er du pårørende til noen i denne aldersgruppen? Spør gjerne om de har fått informasjon og/eller trenger bistand til å registrere seg.

Koronavaksinetelefonen er ekstraordinært bemannet fredag 08.01.21 og mandag 11.01.21.

Telefonnummer: 476 45 411.

Informasjon om koronavaksinering i Øyer kommune

7. januar 2021 kl. 12:29

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

ØYER KOMMUNE skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor man har fastlege. Vi skal i tillegg vaksinere folk som oppholder seg i kommunen, f.eks studenter, sesongarbeidere og andre.

ØYER KOMMUNE følger den anbefalte rekkefølgen fra FHI og starter med beboere på sykehjem først.

Vi mottok de første vaksinene 05.01.21 og  alle vaksinene vi mottok i første sending er nå satt på Øyer helsehus. Vi fortsetter vaksineringen der etter neste levering.

Videre skal vi vaksinere beboere i omsorgsboliger og de over 85 år. Disse blir kontaktet av kommunen for tilbud om vaksinasjon. Samtidig som disse vaksineres kommer vi til å vaksinere helsepersonell i henhold til FHI’s anbefalinger. Det blir utarbeidet en prioriteringsliste for kommunen, der essensielt helsepersonell som er vanskelig å erstatte ved sykdom skal prioriteres.

Videre følger vi listen fra FHI, som vil bli oppdatert dersom anbefalingene endres. Vi kommer til å sende ut sms til alle over 65 år forløpende med informasjon om hvordan sette seg på venteliste for vaksine. For alle under 64 år og risikogruppene vil vi legge ut informasjon på kommunens nettsider og facebookside om hvordan dere kan sette dere på venteliste for vaksine.  

Det er vanskelig å gi et tidsperspektiv for når de ulike gruppene vil få tilbud om vaksine, det er avhengig av hvor mange doser Øyer kommune får tildelt. Dette fordeles fra sentrale myndigheter fra uke til uke og vi planlegger derfor for flere ulike senarioer. Får vi mange vaksiner i en levering vil det være behov for et stort samlingssted for vaksinering, mens hvis vi får små leveringer jevnt over, vil vi kunne vaksinere på mindre steder. De som skal vaksineres vil få et tidspunkt for vaksinering og det vil da bli gitt beskjed om hvor oppmøte for vaksine er.

Den første vaksinen som er godkjent og brukes i Norge er Comirnaty (fra BioNTech og Pfizer). Dette er en mRNA-vaksine og den skal gis i 2 doser med ca 21 dagers mellomrom. Ettersom flere typer vaksiner godkjennes vil dette mellomrommet mellom de to dosene variere og de som vaksineres vil bli kalt inn for dose to i henhold til når dose en ble gitt. Les mer om Comirnaty i egen sak under «vaksinering» på Øyer kommunes nettsider - her

Vaksinen Comirnaty gir oss som kommune et noe smalt vindu for setting av vaksinen etter vi har mottatt den. Vi får varsel om hvor mye vi får 5 dager før vi mottar leveringen. Disse faktorene gjør at dere som skal vaksineres kan få beskjed om å møte opp med relativt kort varsel. Vi ber om forståelse for dette, da vaksinene må benyttes innen 5 døgn.

De ulike vaksinetypene som etter hvert kan bli godkjent har ulike strukturer og dette gjør at de må håndteres litt ulikt (frakt, oppbevaring og istandgjøring).

Vi skal håndtere vaksineringen i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernsregler og samtidig kunne håndtere et eventuelt smitteutbrudd i kommunen. Vi ber derfor om at de som skal vaksineres følger merking og henvisninger ved vaksineringsstedet. Vi gjør oppmerksom på at alle som vaksineres må vente på anvist sted 20 minutter etter vaksinen er satt før de kan reise hjem.

Vi jobber fortløpende sammen med frivillige organisasjoner i kommunen for å organisere de praktiske tingene rundt en vaksineringsprosess, som transport, parkeringslogistikk og ivaretakelse av smittevern mm.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

FHI sin prioriteringsliste for koronavaksinen pr 05.01.21:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år

OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. 

Gravide og ammende

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Barn i risikogruppene

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Vi anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.  

For de som ikke er i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.

Gjennomgått covid-19

Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Får man covid-19 av å ta en vaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.?

Mer informasjon om koronavaksine:?
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

Skjema