Senteret sitt bannerbilde

Radøy Legesenter

Velkomen til tenesta for tinging av resept og time via sms ved Radøy legesenter. Dette gjeld vanlege legekonsultasjonar, ikkje akutt hjelp. Vi vil gje deg tilbakemelding innan 5 virkedagar. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon om du ønskjer det.

Du kan også nytte denne tenesta for å tinge time og kontakte helsesøster ved  Manger helsestasjon, og tinge time ved Radøy fysioterapi.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

RADØY LEGESENTER ER STENGT I VEKE 29

5. juli 2018

Nytt legevaktsnummer frå 010915

28. august 2015

116117