Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Radøy legesenter ønskjer å vere tilgjengeleg for deg. Via vår SMS teneste kan du tinge time og resept, og få tilbakemeldingar frå oss.

Gjeld også Manger helsestasjon og Manger fysioterapi.

Hugs at du må oppdatere mobiltelefon nummeret ditt ved endringar!