Bestill time med SMS

Send RANDESUND + fødselsdato, ditt navn til 2097.

Se eksempel

RANDESUND 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

PRISLISTE LEGETJENESTER

 

PRISLISTE HOS FASTLEGEN

Gjeldende fra 1.juli 2021 – 30. juni 2022

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 160/180,-

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynt 15 min 10,-

Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisninger til spesialist 69,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopiering av urinsediment 57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter,rekvisissjoner, henvisninger osv per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 168/273,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

Ved ubenyttet time belastes det for det konsultasjonen koster + faktureringsgebyr