Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


 

ATTESTPRISER RANHEIM LEGESENTER 2020

Attester dekkes ikke av det offentlige (NAV) 

 

Pris

Tillegg ved samtidig konsultasjon

ENKEL ATTEST SKOLE

Kr 110,-

0,-

FALLSKJERMHOPPERE

kr 1050,-

 

FØRERKORT

 

 

- legeattest ved søknad om førerkort

kr 650,-

 

IDRETTSFOLK

 

 

- 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)

kr 525,-

 

 

 

 

- Sportsdykkere

kr 1 150,-

 

 

 

 

- Skjema antidoping Norge

kr 525,-

 

LEGEFORENINGEN

- Helbredserklæring

kr 525,-

 

MILITÆRE HELBREDSATTESTER

 

 

- Akutt sykdom ved øvelser

kr 525,-

 

STUDENTUTVEKSLING

kr 1000,-

 

OLJEDIREKTORATET

 

 

- Legeundersøkelse oljearbeidere

Kr 2200,-

Audiometri i tillegg

KOMMUNE

 

 

- Transporttjenesten for funksjonshemmede

kr 260,-

 

- Parkeringsbevis for funksjonshemmede

kr 260,-

 

- Ledsagerbevis

kr 260,-

 

POLITIETATEN

 

 

- Aspiranter og elever til politiskolen

kr 1050,-

Audiometri i tillegg

Diverse attester

 

 

- etter medgått tid

Pr time kr 1060,-