Senteret sitt bannerbilde

Rauma Legesenter

Ny telefontid fom 01.01.2019 ring: 71166700

Mandag-torsdag kl 08.30-12.00, 13.00-15.30

Fredag kl 09.00-12.00, 13.00-15.30

Ved alvorlig sykdom eller skade ring legevakt tlf: 116117

Ved livstruende sykdom eller skade ring: 113

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

Permisjoner

11. desember 2018

Fastlege Tone Stenerud har p.t permisjon og Pernille Kvernaas er vikar tom 27.01.19.

Fastlege Jan Drahos er i 8 ukers permisjon fom 01.01.19, i denne perioden vil Hibby Chughtai være vikar tom 27.01.19 og deretter vil Pernille Kvernaas vikariere fom 28.01.19 tom 14.02.19.