Senteret sitt bannerbilde

Bytte av fastlege

Ved bytte av fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på:

https://helsenorge.no/fastlege

Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger pr kalenderår.