Bestill time med SMS

Send til 2097:

ROMSÅS fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

ROMSÅS 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisliste

EGENANDELER OG PRISER VED ROMSÅS LEGESENTER 

Følgende priser gjelder for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019

OBS: For enkeltime som blir avbestilt senere enn 24 timer før aktuelle(gjelder vanlige arbeidsdager ma-fredag)  time kan det bli faktureret konsultasjonshonorar ( hos allmennlege/spesialist kr. 154/251,-+ ekspedisjonsgebyr kr 69.) Det inkluderer også pasientar som er fritatt  for betaling av egenandel (barn > 16 år, gravide, pasienter med frikort) for konsultasjon hos lege.
Ved bestilling av «time same dag» må timen avbestilles straks du får beskjed dersom den ikke passer, om den blir avbestilt kort tid før timen kan det sendes faktura.

Egenandeler  som  er del av frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt kr 155,-/262,-

Sjukebesøk på dagtid/kveld kr 209,-/334,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk kr 49/36,-

Enkel pasientkontakt, førespørsel, rådgiving v/frammøte eller ved bod kr 56,-

Utfylling av sykemeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer føresspørsel og rådgivning  ved frammøte på legekontor utennom ved legekonsultasjon kr 66,-

Enkel kontakt ved fremmøte: kr 56

Enkel kontakt som fører til resept, sykmelding o.l. kr 56

utfylling sykemelding når pasienten er forhindret fra å søke legen kr 66

e-Resept: kr 0  

 

Barn under 16 år betaler ikke egenandel, men det beregnes tillegg for forbruksmateriell og liknende.  

For bestilt time som ikke benyttes og ikke er avbestilt senest 24 timer  i forveien( gjelder vanlige arbeidsdager mandag-fredag ) avkreves kr 154 hos lege og kr 251 hos spesialist i allmennmedisin. Time gitt på SMS samme dag som ikke kan benyttes må avbestilles umiddelbart.  

 

B.  Tillegg til egenandel ved samtidig konsultasjon

Tillegg for pasient utenfor fastlegeordningen: kr 114

EKG: kr 93

Spirometri: kr 93

Forbruksmateriell ved diverse prosedyrer: etter kostnad  

 

C.  Andre tjenester

Ved manglende kortbetaling beregnes girogebyr: kr 69

Gebyr for forsendelser/innringing/faksing (resepter, etc.): kr 59

Utskrift av journal (i tillegg kommer gebyr ved sending og porto etter vekt/ minimum 59,kr ): kr 85  

 

D.  Prisliste diverse attester/legeerklæringer        

Kortere bekreftelser ved samtidig konsultasjon: kr 100

Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150       

Andre attester i henhold til fastsatt prisliste:      

Søknad om sykehjemsplass: kr 350

Politietaten/Politihøyskolen: kr 1200         

Helseattest til utenlandsk studentutveksling: kr 1000      

Attest til forsikringsselskap ved avbestilling av reise, eksamen, etc: kr 300                

 

Førerkortattest (vanlig): kr 650  

Attest for TT-kort og Parkeringslettelse: kr 450      

Attest til Oslo Pensjonsforsikring: kr 1250

Politiattest : kr 1200

avbestilling av reise / eksamen: kr 300 

søknad sykehjeplass :kr 600

Graviditetstest :kr 150

                                                                                               

 

Legesenteret benytter egen betalingsløsning  til all oppfølging og innkreving av utestående regninger. Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten.