Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Bilde av Andreas Storeheier

Andreas Storeheier

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Universitetslektor NTNU

Bilde av Astrid Winje

Astrid Winje

Aut.Helsesekretær

Bilde av Gunhild  Melby

Gunhild Melby

Sykepleier

Bilde av Håvard Dybdahl

Håvard Dybdahl

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Idrettslege NIMF. Lege Idrettens Skadetelefon. 

Godkjent petroleumslege. Bruker ultralyd i sin praksis.

Bilde av Ingeborg Ornæs

Ingeborg Ornæs

Gynekolog

Ingeborg er lege i gynekologi og fødselshjelp og jobber til daglig som overlege ved gynekologisk avdeling ved sykehuset Levanger. Du trenger ikke henvisning for å bestille time.

Bilde av Ingrid  Munkeby

Ingrid Munkeby

Aut. Helsesekretær

Bilde av Karianne  Bakken

Karianne Bakken

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Bilde av Lillian Heitlo

Lillian Heitlo

Aut.Helsesekretær

Bilde av Liv Hanne Gansmo

Liv Hanne Gansmo

Ultralydjordmor

Liv Hanne er ultralydjordmor og jobber også ved Nasjonal behandlingstjeneste for invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital. Du trenger ingen henvisning for å bestille time. 

Bilde av Mari Fjeldstad

Mari Fjeldstad

Aut. helsesekretær

Bilde mangler

Maria Aune Krogstad

Vikarlege

Bilde av Marianne  Langøygård

Marianne Langøygård

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Universitetslektor NTNU

Bilde av Martine Kjeøy

Martine Kjeøy

Aut.Helsesekretær

Bilde av Morten  Paulsen

Morten Paulsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Petroleumslege. Bruker ultralyd i sin praksis.

Bilde av Per Anders Hoven

Per Anders Hoven

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Universitetslektor NTNU. Bruker ultralyd i sin praksis.

Bilde av Randi  Opheim

Randi Opheim

Daglig leder, Aut.Helsesekretær

Bilde av Rune Søberg

Rune Søberg

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Petroleumslege. Bruker ultralyd i sin praksis.

Bilde av Terje Kjetil  Fagerstad

Terje Kjetil Fagerstad

Spesialsykepleier i akuttsykepleie

Bilde av Tommy Aune Rehn

Tommy Aune Rehn

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

PhD. Kommuneoverlege

Universitetslektor NTNU

Bilde mangler

Tonje Hjelseng

Fastlege

Tonje startet som fastlege i Levanger høsten 2020 og er under spesialisering i allmennmedisin. 

Bilde mangler

Ubesatt Fastlegehjemmel

Fastlege

Pasientlisten som tidligere ble ivaretatt av Arnhild Olsnes og senere Karoline M. By er nå uten egen lege til frem mot jul. Vikar vil komme på plass. Frem til da ivaretas pasientene av de andre legene på legesenteret